17/09/2019 01:04
728 x 90

Yazıçı-publisist Yasif Nəsirlinin “Zirvə” avtobioqrafik kitabı nəşr edilib

img

Hər insana, qələm adamına nəsib olmur ki, sənətin, sözün zirvəsinə ucala bilsin. Zirvəyə gedən yol qaranlıq, dar yollardan, çətin keçilən yarğanlardan, min bir yolu olan labirintlərdən gəlib keçir.

Əməkdar incəsənət xadimi, alim, tədqiqatçı, tərcüməçi, yazıçı-publisist, tanınmış ictimai xadim Yasif Nəsirli zirvəyə əli çatan, bu ənginliyə ucalan qələm adamıdır desək yanılmarıq. “Ömür”, “Dünya”, “Zaman” romanlarının, “Günəşlə görüş”, “Mənalı ömür”, “Təyyarə havaya uçur”, “Çinar vüqarı”, “Qayıdacağam”, “İnsanlar, görüşlər”, “Görə bilmədim” və başqa kitabların müəllifi Y.Nəsirli zəngin və mənalı bir ömür yaşamaqla yanaşı, çox dolğun, faydalı, maraqlı bir yaradıcılıq yolu keçib.

Y.Nəsirlinin bir neçə həftə əvvəl işıq üzü görən növbəti kitabı - “Zirvə” fəlsəfi-publisistik romanı müəllifin oxuculara yeni ərmağanıdır. Söz yox ki, hər yazıçı özünü yazır, istənilən əsərində öz həyatının görünməyən tərəflərinə işıq tutur. “Zirvə” də bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Çünki Y.Nəsirli bu əsərində həyatı, taleyi, yaradıcılıq yolu, eyni zamanda da keçdiyi burulğanlı, çətin ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə oxuculara məlumat verir. Y.Nəsirlinin respublikanın ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yeri var. Vətənpərvər ziyalı, yazıçı, əsl vətəndaş olan Y.Nəsirlinin “Zirvə”si, sözün həqiqi mənasında, sözə ucaldılan bir yaradıcılıq abidəsidir.

“Təknur” nəşriyyatında işıq üzü görən “Zirvə”nin redaktorları İmaməddin Zəkiyev və Sədiyar Cahangiroğludur.

“Zirvə”yə “Onun böyük həyat yolu, yaxud Yasif Nəsrli dünyası” adlı ön söz yazan filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Qəzənfər Kazımov Y.Nəsirli haqqında olduqca maraqlı fikirlərini bölüşüb. “Yasif Nəsirli görkəmli bir ziyalı kimi, yüksək adamlar haqqında heç bir qısqanclığa yol vermədən, səxavətlə, ürək dolusu ilə danışır, böyük adamların böyüklük keyfiyyətini ustalıqla üzə çıxara bilir. Belə hallarda onun insana, mənən yüksək olanlara sonsuz məhəbbəti də ifadə olunur. Bu cəhətdən müəllimi, elmi rəhbəri və çox sevdiyi yazıçı Mir Cəlal, Mirzə İbrahimov, tənqidçi Qulu Xəlilov, yazıçı Əlfi Qasımov haqqında bədii-publisistik yazıları diqqəti daha çox çəkir” - deyə Q.Kazımov qeyd edir.

“Zirvə” avtobioqrafik romanında yazıçı ayrı-ayrı şəxsiyyətlər, ədəbi simalar, ictimai-siyasi xadimlərlə bağlı dərin, məzmunlu, eyni zamanda da maraqlı məlumatlarla oxucunu tanış edir. Bu yazılarda yazıçının içində çəkdiyi ağrılar, hər an qanayan Qarabağ yarası, əlimizin-ünümüzün yetmədiyi yurdlarımızın harayı dil açıb danışır, zümrüd bulaqların göz yaşları axır...

“Zirvə” avtobioqrafik romanının kitab şəklində işıq üzü görməsi münasibətilə dəyərli qələm sahibi, tanınmış ziyalı, ictimai xadim Y.Nəsirlini ürəkdən təbrik edir, ona yaradıcılıq uğurları, cansağlığı diləyirik.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər