Qəzet yarandığı gündən bizimlə və gücümüzə güc qatanlardan oldu - Hacı Vaqif Cəliloğlu…

img

Ölüm Allah əmri olsa da, ayrılığın gətirdiyinin əbədi bir işgəncə olduğu ortadadır. Amma o ölmə əbədi ayrılıq kimi baxmırdı, deyirdi ki, insan cismən ölür, ruhən isə yaşayır, diri qalır. O bir təqvalı insan idi. Bir təqvalı, inanclı, imanlı insan kimi axirətə inanırdı və axirətlə bağlı fikirlərini elə əsaslandırırdı ki, şəkki-şübhəyə yer qalmırdı.

77 yaşında haqqın dərgahına qovuşan Hacı Vaqif Cəliloğlu ilə uzun illər “Bakı-Xəbər” qəzetində çiyin-çiyinə işləmişik, sözümüzə söykənc, hərəkətimizə qüvvət verib, gücümüzə güc qatıb...2003-cü ilin sentyabrı ayından, yəni “Bakı-Xəbər” nəşrə başladığı gündən bu kollektivdə çalışıb. Hacı Vaqif gənclərlə dostluq etməyi çox sevirdi, daim ətrafında gənclər olurdı. Elmi, siyasi, dini-fəlsəfi mövzularda söhbət və müzakirələri də əsasən gənclərlə edirdi, elmi-dini mübahisələrdən qətiyyən çəkinməzdi, gənclik şövqü ilə qələbə qazanmağı hədəfələyərdi... Hacı səbrli insan idi, təmkinini həmişə qoruyub saxlamağı bacarırdı və hər kəsə də səbrli olmağı tövsiyə edirdi.

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru idi, texniki sahələrlə yanaşı humanitar sahəni, xüsusən də dini, fəlsəfəni, klassik ədəbiyyatı çox sevərdi. Çox zaman Füzulidən, Vahiddən qəzəllər söylərdi...Zövqü yüksək idi. Hacı Vaqif “Bakı-Xəbər” qəzetində uzun illər dini mövzularda yazılar hazırlayıb və qəzetimizin dini yazarı kimi həm din tariximizi, həm də islam dinin formalaşmasında əməyi olan şəxsiyyətlərin, onların irsinin tanıdılmasında  özünəməxsus rol oynayıb. Heç şübhəsiz ki, Uca Yaradanın kitabı Quranın təbliğində də Hacı Vaqif öz yazıları ilə az iş görməyib, əksinə çox iş görüb. Hacı Vaqifin vacib və nümunə ola biləcək keyfiyyətlərdən biri o idi ki, o islam dininin mahiyyətini, Quranın fəlsəfəsini  heç bir məhzəbə bölmədən olduğu kimi çatdırırdı...Bütün bunları onun yazılarında, çıxışlarında, şərhlərində açıq görmək mümkündür.

Hacı Vaqif haqqında keçmiş zamanda danışmağın özü adama qəribə gəlir. Doğma insanın yerini hər zaman hiss edirsən, hiss etdiyin ağrını isə heç nə ilə keyidə bilmirsən.

Qeyd etdiyim kimi Hacı Vaqif uzun illər “Bakı-Xəbər”də çalışıb, bizimlə birgə irəliyə, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlarına, hadisələrinə imza atıb, qəzetimizin səhiflərində onun silinməz izləri

yaşayır.

  • Vaqif Cəliloğlunun keçdiyi ömür yolu...

Həsənov Vaqif Cəlil oğlu (Vaqif Cəliloğlu) 1944-cü ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdur. Orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1962- ci ildə Azərbaycan dövlət Neft Kimya Inistitutuna daxil olmuş, 1967- ci ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir. 1967-ci ildən keçmiş SSR-nin müxtəlif şəhərlərində mühəndis, baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 1984-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək texniki elmlər namizədi elmi dərəcəsi alıb. Jurnalistikaya olan böyük həvəsi onu “Bakı xəbər”ə gətirib və bu qazetində dini mövzularda mütamadi yazıları dərc olunub. Hacı Vaqifin dini mövzuda yazılan məqalələr oxucular tərəfindən böyük maraq və rəğbətlə qarşılanmışdır. “Qəlbin zəkatı” və “Vicdanın zəkatı” kitablarının və onlarla məqalələrin müəllifidir. Vaqif Cəliloğlu doğulduğu Salyan şəhərində 2021- ci il 28 iyul tarixində haqq dünyasına qovuşmusdur.

Zəngin və mənalı ömür yolu yaşayan Hacı Vaqif öz yazdıqları ilə zaman-zaman onu yaxından tanıyanların qəlıbində, xatirələrində yaşayacaq...

  • Xatirələrin işığında...

İndi isə “Bakı-Xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev başda olmaqla əməkdaşlarımızın Hacı Vaqiflə bağlı fikirlərini, xatirələrini təqdim edirik:

“Bakı-Xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev: “Həyatı başa düşəndən indiyədək həmyaşıdlarımla bərabər yaşca özümdən xeyli böyük insanlarla da dostluğa, yoldaşlığa , müsayibliyə meylli olmuşam, özümdən böyüklərdən daha çox öyrənə biləcəyimə inanmışam. Hacı Vaqif Cəliloğlu (Həsənov) həyatımın son 20 ildən çox dövrü ərzində bu insanlardan biri idi... “Bakı-xəbər” qəzetini təsis etdiyimiz 2003-cü ildən sonra uzun illər birgə çalışdıq, qəzetimizin müxbiri kimi məhsuldar işlədi, qəzetimizin tanınmış imzalarına imza qatdı...

77 yaşında haqqın rəhmətinə qovuşdu.. .

Bizə dostlara onunla  birgə getdiyimiz 20 ili yaşadan xatirələr , halallıq almaq, halallıq istəmək və Allahdan ona rəhmət diləmək qaldı...Əzizlərinin başı sağ olsun...”

  • “Bir dost kimi həmişə bizim üçün dəyərli insan olub”

“Bakı-Xəbər” qəzetinin baş redaktor müavini Tahir Tağıyev: “2003-cü ildən bizimlə birgə çalışan dəyərli insan Hacı Vaqif Cəliloğlu (Həsənov) haqqın rəhmətinə qovuşdu. Vaqif müəllim bir iş yoldaşı, bir dost kimi həmişə bizim üçün dəyərli insan olub.

Allahdan rəhmət eləsin. Yaxınlarının başı sağ olsun…”

  • “Məkanı cənnət olsun”

“Bakı-Xəbər” qəzetinin əməkdaşı Məhəmmədəli Qəribli: “Uzun müddət bir yerdə işlədiyimiz, hamımızın Hacı kimi çağırdığımız, gözəl insan və alim - Vaqif Cəlilov dünən Allahın rəhmətinə gedib. Hacıya Allahdan rəhmət, doğmalarına səbr diləyirəm! Məkanı cənnət olsun!!!”

  • “Həmişə deyirdi ki, mən öləndə nekroloqu özün yazarsan”

“Bakı-Xəbər” qəzetinin əməkdaşı İradə Sarıyeva: “Əslində, eşitdiyim xəbərdən mütəssir olmuşam. İnanmağım da gəlir, inanmağım gəlmir də. Xeyli vaxt idi xəstə idi, amma inanmırdım ki, xəstəliyə boyun əyə. Həmişə gümrah görünməyə çalışırdı, demə ki, dərd insanı içindən yeyirmiş.

Əzizinəm Salyana,
Dara zülfün sal yana.
Necəsən bir ah çəkim
Kür alışa, sal yana.

Deyirdim ki, Kür suyu içmisiniz də, mənim kimi bulaq suyu icməmisiniz ki. Deyirdi qıza, Qulu Əsgərov da Kür suyu içib...Da heç nə demirdim. Nə deyəsiydim ki...Məni fakt qarşısında qoyurdu.

Həmişə deyirdi ki, mən öləndə nekroloqu özün yazarsan... Deyirdi ki, İsaxan Aşurovun ölümünə yazdığın nekroloq cox xoşuma gəlib, amma mənə ondan da yaxşısını yazarsan, “sözə xəsislik eləmə qıza”.

Mən də zarafata salıb deyirdim ki, siz məni o dünyaya yola salmamış heç yerə gedəsi deyilsiniz, odur ki, qələminizi itiləyin, kağızı hazırlayın siz mənim ölümünə nekroloq yazacaqsınız. “Bakı xəbər”in redaksiyasında uzun illər eyni otaqda oturmuşuq, həmişə dərdləsirdik, danışırdıq, mənə məsləhətlər verirdi. Hey “səbrli ol, tələsmə, çılğınlıq eləmə” deyirdi...Tövsiyəsini məndən əsirgəməzdi. Hacı Vaqif Cəliloglundan danışıram. O Vaqif Cəliloglundan ki, mən "Bakı xəbər" ə gələndə o burada 2003-cü ildən işləyirdi, yazıları ilə dini maarifçiliyi işləri aparırdı.

Hey mənə deyirdi sən anam Narınc xanıma bənzəyirsən, sən onun kimi kişi xasiyyətlisən, otkəmsən və mərdsən. Amma sən çox hövsələsizsən, səbrsizsən. Həmişə deyirdi ki, mənim anam kolxoz sədri idi və əlində qamçı at belində gəzirdi. Anasını hər gün xatırlayırdı, hər gün deyirdi, ay ana, can ana, hardansan ay ana!

Hacı Vaqiflə bağlı o qədər xatirələrim var ki...sağlıq olsun yazacağam hamısını. Hacı deyirdik Vaqif müəllimə hamımız. Hamı ilə öz dilində danışmağı bacarırdım. Uşaqla uşaq böyüklə böyük idi. Sadəcə, səmimi, savadlı, təqvalı insan kimi qalıb yadımda

Ruhun şad olsun Hacı. Yerin hər zaman görünəcək!”

  • “Toyun olanda məni çağırmasan da gələcəm və sənə baba kimi ilk xeyir-duanı mən verəcəm”

“Bakı-Xəbər” qəzetinin əməkdaşı Ülviyyə Nağıyeva: “Azərbaycan xalqı böyük bir ziyalısını itirdi. Hacı Vaqif Cəliloğlunun vəfat xəbər məni çox üzdü. Gözəl, dəyərli, ziyalı insan, iş yoldaşım, ağsaqqalımız idi. Hamımızın Hacı deyə çağırdığımız Hacı Vaqif Cəliloğlu ilə mən  baba nəvə qədər doğma idik.  Hacı Vaqif Cəliloğlu 77 yaşında dünyasın dəyişib. Bu xəbər məni çox üzdü.

Xəbəri eşidən kimi ilk işə "Bakı-Xəbər" qəzetinə gəldiyim vaxtları xatırladım. Jurnalistika fakültəsində oxusam da iş təcrubəm yox idi. Mətbuatdan, qəzetdən, çap işindən anlayışı olmayan  gənc tələbə  idim, amam işləmək istəyirdim. Yadımdadır, kollektiv məni çox gözəl qarşılamışdı. Hacı isə bir başqa qarşılamışdı, əlində şokalatla. Onda bir sevinirdim ki, sanki yuxuda idim, ayıldım,  Allah necə gözəl kollektivə düşmüşəm deyə sevindim. Sonra Hacı ilə daha çox ünsiyyətdə oldum, yazılarını kompyuterdə mən yığmağa başladım. Mən də təzə işçi idim deyə, məndən narazı qalmasın istəmirdim, ona görə də, çox vaxt onun yazılarını aparıb evdə yazırdım, bəzən Hacının yazısını bitirmədən yatmırdım. Görəndə ki, yazı tez hazır olub o sevinirdi. “Sağ ol mənim  ağıllı qızım” deyirdi. Çox vaxt  işə gələndə stolumun üstündə şokalad ya da mövsümü meyvə görürdüm, bu mənə Hacı babamın sovqatı idi.  Deyirdim ki, Hacı, xahiş eidrəm əziyyət çəkməyin, “qızım, ye baba payıdır” deyirdi…

Həmişə deyirdi atana məndən salam de. Atam da qarşılığında ona salam göndərirdi. Kitabı çapdan çıxanda atam içinə öz imzası ilə xoş sözlər yazıb atama göndərmişdi. Bir gün dedim ki, Hacı, siz axı heç atamı görməmisiz, hər dəfə salam göndərirsiz bir birinizə. Dedi ki, sənin kimi qız böyüdən kişini görməsəm də,  tanımasam da həm tanımış,  həm də görmüş kimiyəm, ona görə salam göndərirəm. O kişi də bilir nəyə görə salam göndərirəm, o da ona görə mənə çox sağol deyib salam göndərir. O kişiyə halaldı sənin kimi qız böyüdüb. Gəlib eyni sualı atama verdim,  atam da dedi ki, bütün bunlar sənin özünü yaxşı apardığına görədir. Gördüm  Hacı dediyi sözü atam deyir. Onda qəribə hiss etdim özümü, bir-birin tanımayan iki adam necə bir salamla bir-birin başa düşə bilir.  Bir dəfə otaqda söhbət babalardan düşdü. Deyirdim mənim babam yoxdu heç görməmişəm, çox istərdim ki, babalarımdan heç olmasa birini görərdim, baba kimi mənə məsləhətlər, xeyir-dua verəydi. Hacı həmişə deyirdi ki, baban mənəm,  toyun olanda məni çağırmasan da gələcəm və sənə baba kimi ilk xeyir-duanı mən verəcəm, bəyə də tapşıracam ki, sənə güldən ağır söz deməsin yoxsa qarşında məni görəcək…Hacı babam belə baba idi. 

Kaş ki, onun ölüm xəbəri yalan olardı…xeyir-duasına, səmimi söhbətlərinə, tövsiyələrinə hər zaman ehtiyacım olan Hacı babama Allahdan  rəhmət diləyirəm. Məkanının cənnət olsun, nur içində uyu baba!”

  • “Hacı şahmat oynamağı çox sevirdi... “

“Bakı-Xəbər” qəzetinin əməkdaşı Vidadi Ordahallı: “Hacı şahmat oynamağı çox sevirdi, onun məşğuliyyətlərindən biri məhz şahmat idi. “Azərbaycan” nəşriyyatının və digər media qurumlarının təşkil etdiyi şahmat turnirlərində həmişə fərqlənirdi. Özü də rəqibi həmişə gənclər olurdu, gənclərlə ünsiyyəti yaxşı tuturdu. Hacı səbrli, təmkinli adam idi və gənclərə də həmişə səbrli olmağı tövsiyə edirdi. Onun vəfat etməsi xəbəri doğurudan da məni üzdü. Allah Hacı Vaqifə rəhmət eləsin!”.

Böyük Nəsimi “dünya qalacaq yer deyil, ey can, səfər eylə” deyirdi. Bununla da həqiqi mömin insanların yalançı dünyadan haqq dünyasına, ədalətin mütləq zəfər çaldığı məkana daxil olaraq ədəbiyən səadətə qovuşacağına işarə edirdi. Hacı Vaqif əbədi məkandadır, ədəbiyyən səadətə qovuşanlardandır. Ruhu şad olsun!

“Bakı-Xəbər” kollektivi adından
İradə SARIYEVA

Son xəbərlər