Yunus Oğuzdan yeni roman - "Uçurum" ...

img

Yazıçı-publisist  Yunus  Oğuz  "Uçurum"  adlı  kitabı  ilə  oxucuların  görüşünə  gəlir. 

Yazıçı  bu  dəfə  tarixi  roman  ənənəsindən  kənara  çıxaraq  bütün  zamanların  ən  böyük  problemi  olan  narkoticarətin  insanların həyatına  və  dövlətlərin  nüfuzuna  göstərdiyi  təsirdən  yazır. Əsər  çox incə  məqamlar  və  zaman-hadisə  epizodları  ilə  zəngindir.  

Son xəbərlər