28/02/2020 05:35
728 x 90

Alın yazısı hədər yazılmır...!

img

Bayramınız Mübarək, əziz Müəllimlər!

Bu dünyada iki nəfərin haqqı ödənməz deyiblər, bir ANANIN, bir MÜƏLLİMİN! Bu heç kəsin inkar edə bilməyəcəyi həqiqətdir. Kamal Abdullanın bir şeirində deyildiyi kimi, “Alın yazısı hədər yazılmır... “ Bu doğrudan da belədir, müəllimlik bizim alın yazımızdır və bu fikrə şeirdən süzülüb gələn anlamlarla davam etmək istərdim...

Kim xatırlayar, nədən başladıq,

Bu ömür ki var - əvvəli hanı?

Necə yaşadıq, necə yaşlandıq,

Payız da bitir - xəzəli hanı?

Sənin özünün Allahın varmış,

Sənin gözünün içində imiş

Sənin Allahın daha cavanmış,

Sənin Allahın daha gözəlmiş.

Alın yazısı hədər yazılmır,

Qayıdacaqdın - taleyin budur.

Sənin üzündə kədər yazılıb,

Gözün doludur, qəlbin doludur.

Bütün peşələr özəl xüsusiyyətlərinə görə müəyyən əhəmiyyət daşıyır və əlbəttə ki, hamısı həyatımızda önəmli yer tutaraq vacib hesab olunur. Amma müəllimlik peşəsi xarakter və prinsip etibarilə bütün peşələrdən öndə gedərək zirvədə dayanır. Özünəməxsus cəhəti “Docendo discimus”, yəni daim öyrədərək daha çox öyrənməklə, bəşər övladlarının gələcəyinə məsuliyyət daşımaqla düzgün istiqamətlərə yönəltmək, dünyagörüşlərinin formalaşmasında mənəvi-intellektual dəstək olmaq, daimi yaradıcılığın inkişafında mühüm rol oynamaqdan ibarətdir. Saf və pak sənət olması baxımından daim cəmiyyətdə seçilən müəllimlik peşəsinin iş prinsipi birbaşa və müntəzəm elmi-nəzəri-praktiki biliklərlə əlaqədar olub, daim özünü inkişaf etdirməklə yanaşı tələbələri də inkişafa sövq etmək kimi ciddi missiyaları öz üzərinə götürən məsuliyyətli və çətin bir peşədir. İllərdir bu sahədə külüng vuran, tanıdığım müəllim ordusunun önündə addımlayan yalnız bir neçə müəllim adlarını sadalamq istərdim. Eyni ali təhsil müəssisəsində təhsil aldığım və çalışdığım zaman kəsiyində onların pedaqoji sahədə uzun və uğurlu yollarının şahidi olmuşam. Əsl ziyalı, bilikli, elmli şəxsiyyətlər olaraq yaddaşımızda xüsusi iz qoyan, elmi və qələmi ilə bu gün də xalqına və millətinə xidmət edən hörmətli akademik, xalq yazıçısı Kamal Abdulla, gənc müəllim və alimlərin elmi mühazirələrini maraqla izlədiyi hörmətli professor Qorxmaz Quliyev, dilçilik sahəsində öz möhürünü vurmuş dəyərli alim professor Fəxrəddin Veysəlov, hər zaman dünyagörüşü ilə seçilən və gözəl həmsöhbət olan professor Nailə xanım Sadıxova, yaddaşlarda iz qoyan, elmə, vətəninə və xalqına sevgini ehtiva edən cəssarətli çıxışları ilə sevilən professor Məsmə xanım Qazıyeva, yüksək inteligenti, şəxsiyyəti, gözəl insani keyfiyyəti ilə kafedra rəhbəri kimi hamının çox sevdiyi və hörmət bəslədiyi Ədalət xanım Abdiyeva, Sevdagül xanım Əliyeva, kafedra rəhbəri kimi gözəl idarəçiliyi və alicənablığı ilə seçilən dosent Şaban Şabanov, işləməkdən yorulmayan, elmi işlərə məsuliyyətlə rəhbərlik edən, ciddi və haqqlı iradlarıyla seçilən dosent Sevinc xanım Zeynalova, elmi işlərin fəal təşkilatçısı Sevda xanım İmanova və magistrlərdən tutmuş elmlər namizədlərinə qədər bir çox müəllimin elmi işlərinin ərsəyə gəlməsində xüsusi zəhməti olan dosent Dilbər xanım Zeynalova, uzun illər yüksək intellekti ilə bizlərə örnək olan professor Dilarə xanım İsmayılova, Serbiya və digər xarici dövlətlərdə Azərbaycan mədəniyyətini və elmini layiqincə təmsil edən, tanıdan dosent Lalə xanım Məcidova, kübarlığı, yüksək mədəniyyəti və bacarığı ilə rəhbərlik etdiyi kollektivdə böyük hörmət və sevgi qazanan dosent Nərgiz xanım Seyidova, ziyalı ailənin layiqli davamçısı dosent Aytən xanım Hacıyeva, müəllimlərin hüququnun layiqli müdafiəçisi dosent Misgər Məmmədov və gözəl insan, gözəl dost müsiqi üzrə mütəxəssis Gülnarə xanım Quliyeva kimi neçə-neçə yüksək şəxsiyyətli pedaqoq ordusu olduqca Azərbaycanın gələcəyinin ümidverici və gözəl olmasına inam daha da artır. Birmənalı şəkildə qeyd edə bilərik ki, adları sadalanan ziyalılarımızla yanaşı, adlarını çəkə bilmədiyimz neçə-neçə hörmətli ziyalı müəllimlərimiz vardır ki, onların varlığı və zehni əməyi Azərbaycan xalqına böyük töhfədir. Öz müəllimlərimizə ehtiram əlaməti olaraq onu da mütləq vurğulamalıyıq ki, bugün biz müəllimlərin mütəxəssis kimi yetişməsində bizim də yüksək səviyyəli müəllimlərimiz olmuşdur. Bir çoxlarının artıq həyatda olmamalarına baxmayaraq, onların nurlu simaları əbədi olaraq qəlbimizdədir və onların dəyərli zəhməti bizim bugünkü fəaliyyətimizdə yaşayır və yaşayacaq. Bizim peşənin digər peşələrdən ən fərqli, maraqlı, ağır deməzdim, amma sonsuz zehni zəhmət tələb edən cəhətlərindən biri də odur ki, biz tək iş yerində öhdəliyimizi yerinə yetirmir, iş saatından sonra, bir sıra ailə-məişət məsələlərini yoluna qoymaqla yanaşı, gecə yarısınadək, masa üzərinə yorulmuş başımız əyilənədək öz sevimli işimizdən ayrılmadan çalışırıq...hətta məvacibimizin azlığı müqabilində belə, bunu nəzərə almadan belə... Nə deyim...Nə qədər zehni əmək sərf etsək də, etiraf etməliyik ki, MÜƏLLİMlik doğrudan da ŞƏRƏFLİ peşədir və bu böyük müəllim ordusu sıralarında xidmət edən hər bir müəllim şərəfli yoldadır... Zəhməti, əziyyəti qədər böyük olan adımız bizi cəmiyyətin önəmli , vacib və əhəmiyyətli şəxsi edir!.. Bu ada layiq olaq! Layiq olaq ki, layiqli, keyfiyyətli və dəyərli vətəndaşlar yetirə bilək!...Bu yolda sənə böyük uğurlar diləyirik, əziz MÜƏLLİM! Müəllim adının arxasında səbr, təmkin, bilik, bacarıq, humanistlik, təlim, tərbiyə, sözün əsl mənasında insanı fərddən şəxsiyyətə çevirən bir ali varlıq dayanır. Bu ada layiq olaq! Bu adın layiqli daşıyıcıları olmaq arzusuyla əziz MÜƏLLİMLƏR bayramınızı təbrik edir və sizlərə ÇOX SAĞ OLUN deyirik!

Nigar HAQVERDİYEVA
ADU-nun Beynəlxalq münasibətlər və Regioşünaslıq fakültəsinin nəzdində Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi

P.S. Ancaq vacib olan bir məqamı, bunu da etiraf etmək olar, vurğulamaq istərdik ki, bizi yaxşı bir müəllim kimi yetişdirən, inkişaf etdirən həm də katablardır.Yəqin hamı razılaşar ki, hamımızın ən birinci və ən ümdə bir “müəllimi” var, o da KİTABdır. İstəməzdim müasir informasiya texnologiyalarının mühüm rol oynadığı bir dövrdə kitablar arxa plana keçsin, unudulsun, axı bizi biz edən, kamilliyə aparan möcüzə kitablardır, bu baxımdan bu günü həm də kitablarımızın da bayramı hesab etmək olar! 

Son xəbərlər