Vətən qeyrətli igid Dilavər Fərziyev... - FOTO

img

Dilavər Fərziyev Astara rayonunda insanlar tərəfindən dərin məhəbbətlə qarşılanır. Yurdun igid, qoçaq oğlu bu sevgini Qarabağın azadlığı uğrunda can qoymaqla qazanıb. Onun vətəninə, torpağına ürəkdən bağlılığı indi bütün el-obaya nümunədir. 

Dilavər əsgərlik həyatını başa vurub evə qayıdır, lakin mənfur erməni dığalarının müqəddəs Azərbaycan torpaqlarına təcavüzünə dözə bilmir. Vətən torpağını qorumaq, mübarizliklə onu düşmən tapdağından azad etmək Dilavərin həyat amalına dönür. Buna görə də 2020-ci il avqustun 15-də müddətdən artıq hərbi xidmətə gedir, Xüsusi Təyinatlılar dəstəsinə yazılır. Düşmənin başını əzmək üçün hərbi təlimlərə  başlayır. Vətəni canından artıq  sevən Dilavər  Böyük Vətən müharibəsinin ilk günündən 30 il Qarabağı işğal altında saxlamış yağının üstünə qartal tək şığıyır. Cəbrayılın, Füzulinin Şabandağlının,Yuxarı Əbdurrəhmanlının, Horadizin, İlandağın və s. kəndlərin azadlığı uğrunda qanlı döyüşlərdə öz taboru ilə dığaların axırına çıxır. Azad etdikləri müqəddəs torpaqlarda Azərbaycanın üçrəngli ay-ulduzlu qələbə bayrağı dalğalananda özünü dünyanın ən xoşbəxt insanı sayır.

İgid vətən oğlu Dilavər Füzulinin yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndində yaralanır. Düşmənin dayaq məntəqəsinə hücuma keçən vaxt mərmi düşməsi nəticəsində sol tərəfindən - çənəsindən, qolundan və ayağından qəlpə yarası alır. Ağrıları çox olsa da, vətən, torpaq sevgisi onun gücünü artırır, qürurunu sınmağa qoymur. Dığalar məğlub olana qədər döyüşür. Qəhrəmanlığı, şücaəti, qorxmazlığı müharibə meydanında olan yoldaşlarına qələbə qazanmaqda qol-qanad verir.

Dilavərin ailəsi Astara rayonunun Tüləgivan kəndində halal zəhmətlə özlərinə görə gün-güzəran qurublar. Atası Hilal kişi yaşadığı cəmiyyətə daha çox xeyir verməklə insanlar arasında özünə böyük hörmət qazanıb. Ata oğlunun hünərinə ürəkdən sevinir, vətəninə ləyaqətli övlad verdiyi üçün qürur hissi keçirir. Dilavərlə bağlı fikrini belə bildirir: - Ötən yay süfrə başında idik. Hələ müharibə olacağını heç kəs bilmirdi. Dilavər: “Görərsiniz, mən hərbçi olacağam və Qarabağı alacağam” - dedi. Yeddi övladım var. Dilavər altıncı övladımdır. Artıq Şanlı Ordumuz Vətən torpağımızı düşmən tapdağından azad etdi. Bu tarixi zəfərdə oğlumun da payı var. Başıuca bir ata kimi gələcək xoş günlərimin eşqi ilə yaşayıram.

Hazırda Dilavər müalicə olunur. Bundan sonrakı həyatını isə Vətən keşiyində durmaqla ona ləyaqətli xidmətə həsr etmək istəyir.

Zəfər ORUCOĞLU
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Son xəbərlər