Ağla, qərənfil, ağla!

img

Qurdun azğın dişləri

Alt-üst etdi işləri.
Daraçəkilmişləri
Ağla, qərənfil, ağla!

Çilikləndi eynəyim,
Yetər artıq göynəyim,
Başdaşları köynəyim,
Ağla, qərənfil, ağla!

Bu ağrı içimdədi
Hamı bir biçimdədi
Vətən yas içindədi
Ağla, qərənfil, ağla!

Qan etdilər səhəri,
İçirdilər zəhəri,
Bas bağrına şəhəri,
Ağla, qərənfil, ağla!

Zirvələr sar saxladı
Dünya da sarsaxladı
Yaramız qaysaxladı
Ağla, qərənfil, ağla!

Tank gəlir özgə səsdə
Quş neyləsin qəfəsdə?
İzdiham dəstə-dəstə
Ağla, qərənfil, ağla!

Gəl nə sındır, nə xışla
Məzarları naxışla
Hamını bir baxışla
Ağla, qərənfil, ağla!

Şeytan öz qabındadı
Hiylə niqabındadı
Getdi bu qabın dadı
Ağla, qərənfil, ağla!

Zülmətdə xan gecəni
Gözləri qan gecəni
Bu qudurğan gecəni
Ağla, qərənfil, ağla!

Cücərt məni, ək məni
Oyatmaz tütək məni
Diri-diri tək məni
Ağla, qərənfil, ağla!

Ənvər Paşa bilincə
Danış incə, din incə
Qarabəkir gəlincə
Ağla, qərənfil, ağla!

Ömrün biz köçündəyik
Alovun içindəyik
Bu yasın üçündəyik
Ağla, qərənfil, ağla!

Atı yəhərsiz deyil
Xəncəri zərsiz deyil
Tanrım xəbərsiz deyil
Ağla, qərənfil, ağla!

Biz verdik ixtiyarı
Qəm bürüdü diyarı
Ağlatma Bəxtiyarı
Ağla, qərənfil, ağla!

Anar silkələnibdi
Qabil güllələnibdi
Qana qan bələnibdi
Ağla, qərənfil, ağla!

Gənclərlə səsləşərdi
Torpaq üstə əsərdi
Görüşə tələsərdi
Ağla, qərənfil, ağla!

Qoy məhv olsun yağı de
Çəkdi bizə dağı de
Bayatı de, ağı de
Ağla, qərənfil, ağla!

Rəbbim saldı azarı
Bizdən düşdü güzarı
Yoxdu behi bazarı
Ağla, qərənfil, ağla!

Eldi gücü dayağı
Vətəndədi ayağı
Xəlil Rza sayağı
Ağla, qərənfil, ağla!

Həmişə vicdanlını,
Qeyrətlini canlını,
Sabir Rüstəmxanlını
Ağla, qərənfil, ağla!

Zirvədə səkmək olmur,
Yenidən əkmək olmur,
Bu dərdi çəkmək olmur,
Ağla, qərənfil, ağla!

Doğranan meşəmizdi,
Dərdimiz nəşəmizdi,
Ağlamaq peşəmizdi,
Ağla, qərənfil, ağla!

İsmayıl Şıxlı gəlib,
İsdi baxışlı gəlib,
Toylu aşıxlı gəlib,
Ağla, qərənfil, ağla!

Qatlamaynan dizimi,
İtirməynən izimi.
Ağlatma Dilbazimi,
Ağla, qərənfil, ağla!

Kim yaralı, kim xəstə,
Şəhidlər dəstə-dəstə.
Ölənləri ahəstə,
Ağla, qərənfil, ağla!

Habil yas saxlamazdı,
Kökündən laxlamazdı.
Gülərdi, ağlamazdı,
Ağla, qərənfil, ağla!

Mən nə deyim bu bürcə,
Özün de bircə-bircə.
Yaşamadıq ömürcə,
Ağla, qərənfil, ağla!

Nərimanı teyləmə
Sirri yada söyləmə
Çox da kürlük eyləmə
Ağla, qərənfil, ağla!

Səp yaramın duzunu,
Ərit qəlbin buzunu,
Qurd apardı quzunu,
Ağla, qərənfil, ağla!

Kaş dərs olsun bu bizə
Göz yunmayaq gündüzə
Qan artıq çıxıb dizə
Ağla, qərənfil, ağla!

Nə qədər gördük kötək,
Nə əl qaldı, nə ətək,
Dərdimiz bətək-bətək,
Ağla, qərənfil, ağla!

Su dəhnədən soğulur,
Kimsə susur boğulur,
Günəş hər gün doğulur,
Ağla, qərənfil, ağla!

Dərdimiz təməllidi,
Bu ki bizə bəllidi.
Ağlamaq təsəllidi,
Ağla, qərənfil, ağla!

Güllələr səpələndi,
Qan köynəyə bələndi.
Varlığım silkələndi,
Ağla, qərənfil, ağla!

Yandım-söndüm külüm yox,
Zəmidə sünbülüm yox,
Bu zülümtək zülüm yox,
Ağla, qərənfil, ağla!

Acı külək hey əsir,
Can almağa tələsir,
Ruhumuz qaldı əsir,
Ağla, qərənfil, ağla!

Hər birisi əriydi,
Dillərdə əzbəriydi
Xalqın öncülləriydi
Ağla, qərənfil, ağla!

Alim avazla gəlib
Zəlimxan sazla gəlib
Məmməd Arazla gəlib
Ağla, qərənfil, ağla!

Gül üstə arı sızlar
Ölənin yarı sızlar
Möhlətin tarı sızlar
Ağla, qərənfil, ağla!

Dərdimiz çiçəklədi
Hey bizi kötəklədi
Ölüm bizi təklədi
Ağla, qərənfil, ağla!

Söylə nə var havayı,
Ucuz sanma bu vayı
Hikkələnib boz ayı
Ağla, qərənfil, ağla!

Bu bizlərə şərdimi?
Ya da bir zəhərdimi?
Bir evdən üç mərdimi
Ağla, qərənfil, ağla!

Bu yarımçıq şamları
Qaralmış axşamları
Gül qoxan əndəmları
Ağla, qərənfil, ağla!

Kişi doğulmuşları
Əbədi susmuşları
Şəhid qaranquşları
Ağla, qərənfil, ağla!

Bu düşməni tanı sən
Əldən vermə anı sən
Can verməyən canı sən
Ağla, qərənfil, ağla!

Tər çiçəklər tər getdi
Ev dağıldı dər getdi
Gəlin qaldı ər getdi
Ağla, qərənfil, ağla!

Milləti seçənləri
Qanımı içənləri
Zülümlə köçənləri
Ağla, qərənfil, ağla!

Əylən dizdən öncə
Tapdanan izdən öncə
Düşməni bizdən öncə
Ağla, qərənfil, ağla!

Bu qədər talanları
Şər adlı yalanları
Dərdi lap kalanları
Ağla, qərənfil, ağla!

Dözənmirik zillətə
Hıçqırığa, illətə
Sən də qoşul millətə -
Ağla, qərənfil, ağla!

Tükəndi getdi dözüm
Söndü ocağım, közüm
Bir şəhid də mən özüm
Ağla, qərənfil, ağla!

Eldar HƏSƏNLİ
23 yanvar 1990
Azərbaycan Yazıçılar və Jurlalistlər Birliyinin üzvü

Son xəbərlər