22/10/2020 14:30
728 x 90

Lamiyə İsazadə: “Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin ən gözəl, bariz nümunəsi “ASAN xidmət”dir”

img

Bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizə ölkəmizin ən aktual, prioritet məsələlərindən biridir. İstənilən sahədə inkişafa mane olan əsas faktorlardan hesab olunan korrupsiya müasir dövrümüzdə dünyanı narahat edən ən ciddi problemlərdəndir.
Korrupsiya tək bizim dövlətin lokal problemi deyil, bütün ölkələrin cəmiyyət və iqtisadiyyatına toxunan, buna görə də qarşısının alınması və əleyhinə mübarizə aparılması zəruri olan ciddi bir məsələdir.
Dünya ölkələrinə nəzər salsaq, araşdırmalar aparsaq görərik ki, hər bir ölkədə, hər bir cəmiyyətdə korrupsiya var, sadəcə həmin korrupsiyanın dərəcəsi hər ölkədə fərqlidir. Azərbaycanda bütün sistemlərin şəffaf fəaliyyəti üçün dövlətimiz  korrupsiyaya qarşı səmərəli, sistemli və ciddi mübarizə  həyata keçirir. Onu xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, iqtisadi-maliyyə sektorunun şəffaflaşması prosesi uğurla davam edir. Azərbaycan dünya miqyasında şəffaflıq indeksinə görə ilk sıralarda yer alır. Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizədə cəza tədbirləri nə qədər ağır, ciddi və sərt olsa, biz bu mübarizədə bir o qədər uğurlu olacağıq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, onun korrupsiya ilə bağlı əməlləri cəzasız qalmayacaq, bağışlanmayacaqdır. Dövlətimizdə bu sahədə bütün işlər ən yüksək səviyyədə, dəqiq və həssaslıqla həyata keçirilir. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin ən gözəl, bariz nümunəsi “ASAN xidmət”dir. Burada şəffaf və mədəni xidmətin göstərilməsi, vətəndaşların dövlətinə, hökumətinə olan inamını birə min artırır.  Azərbaycanda ildən ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə daha da gücləndirilir, bu istiqamətdə islahatların aparılması durmadan davam etdirilir. Bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini daha dəqiq öyrənmək üçün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimizi gücləndiririk.  Məlumdur ki, ölkəmiz surətli və uğurlu inkişafına görə dünya miqyasında böyük nüfuza sahibdir. Çox keçməz ki, dövlətimizin adı korrupsiya ilə mübarizədə də ön sıralarda yer alar.  Cənab Prezidentimizin güclü, sarsılmaz siyasi iradəsi sayəsində dövlətimiz bu mübarizədə uğurlu nəticələr əldə edəcəkdir. Dövlət başçımız hər zaman qeyd edir ki, “Şəffaflıq, təmizlik, dürüstlük həyat tərzi olmalıdır.” 
Korrupsiya ilə mübarizənin zəruriliyini nəzərə alaraq, dövlətimiz  daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, fəaliyyətində və lazım gəldikdə, qərarlar qəbulu prosesində şəffaflığı gücləndirmək üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirməkdə davam edir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə demokratik və sivil inkişaf yolu seçmiş hər bir dövlətin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən hesab olunur ki, bu gün dövlətimizin də əsas amalı bu mübarizədə uğurlu nəticə əldə etməkdir. Milli fəaliyyət planı ölkəmizdə bu sahədə mübarizə tədbirlərinin daha genişmiqyaslı və səmərəli həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə yönəlib. Eyni zamanda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiə edilməsinə, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə yönəlibdir.  Artıq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumun Azərbaycan modeli müsbət qəbul edilməklə bir nümunə kimi təqdim olunur. Bu olduqca qürurvericidir. Demək ki, dövlətimiz bütün sahələrdə olduğu kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizədə də olduqca düzgün siyasət aparır.
Lamiyə İsazadə,
“Kimsəsiz Uşaqların Sosial Müdafiəsi” Birliyinin sədri.

Son xəbərlər