"Prezident Azərbaycanın yeni aqrar strategiyasını açdı"... - Aydın QULİYEV yazır...

img

Yerli televiziyalara müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti cəmiyyətimizin pandemiya və qlobal bahalaşmanın təsirlərindən qorunmaq üçün atılan addımların üzərində geniş dayanması təsadüf deyil və bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq hərtərəfli inteqrasiyanı ardıcıl həyata keçirməklə bərabər həm də onun qayğısına qalır ki, qlobal neqativ faktorların mənfi təsirləri mümkün qədər neytrallaşdırılsın.

Xüsusilə pandemiyanın ən qızğın vaxtında bu istiqamətdə həyata keçirilmiş tədbirlərin əhəmiyyəti müddət ötəndən sonra öz mahiyyətini daha parlaq göstərir. Ağır pandemiya dövründə Azərbaycanın milli mübarizə modeli çərçivəsində atdığı addımların nə qədər komplektar xarakter daşıdığına əmin olmaq üçün Prezidentin TV-lərə müsahibəsinə bir daha diqqət yetirmək kifayət edər. Məlumdur ki, pandemiyanın tüğyan etdiyi dövrdə Azərbaycan Prezidentinin müəyyən etdiyi fəaliyyət kursu həm insanların COVİD bəlasından fizioloji olaraq ən az itki ilə çıxmasını təmin etdi, həm ölkəmizin beynəlxalq səylərin birləşdirilməsinə real töhfəsini təmin etdi, həm də geniş sosial və biznesə dəstək layihələri ilə iqtisadiyyatın çökmə təhlükəsini tam aradan qaldırdı. Məhz sonuncu amil Azərbaycana imkan verdi ki, dünya ölkələri arasında ən ilkinlərdən biri olaraq öz iqtisadiyyatını bərpa edə bilsin. Azərbaycanın postpandemiya dövrünə istənilən stabil ölkənin malik olduğu sosial-iqtisadi göstəricilərlə çıxması məhz onun sayəsində mümkün oldu ki, şərait üçün ən məqbul çıxış taktikaları tətbiq edildi. Pandemiyanın tüğyan dövründə həyata keçirilən sosial paketlər 5 milyona yaxın insanı əhatə etdi ki, bu istiqamətdə sərf edilən bir neçə milyard vəsait ölkənin müqavimət gücünü artıran analoqsuz üsula çevrildi. Sahibkarlıq subyektlərinə bir neçə mərhələdə əmək haqqı fondunun yarısı qədər göstərilmiş yardım kiçik və orta biznesin növbəti mərhələdə dayanıqlı inkişaf tempinə qayıda bilməsi üçün əla baza rolunu oynadı. Prezident Əliyevin pandemiya dövrü Azərbaycan təcrübələri barədə izahları bu təcrübələrin hər zaman aktual olduğunu və belə də qalacağını deməyə əsas verir.

Ərzaq təhlükəsizliyi və qlobal bahalaşmanın təsirləri ilə mübarizə yönümündə Prezidentin dedikləri bəzi qərəzli və mizantrop dairələrin dediyi kimi heç də təbliğat xarakterli deyil. Prezident demək istədi ki, Azərbaycan qlobal proseslərin tərkib hissəsinə çevrilmək siyasətini də könüllü seçim və inkişaf üçün labüd kurs kimi aparır. Daha dəqiq desək, Prezident göstərdi ki, biz sıx beynəlxalq inteqrasiyaya can atmaqla bərabər bu labüd yolun risqlərini də öncədən hesablaya bilirik. Bu mənada Prezidentin qlobal bahalaşma meyllərinin Azərbaycana qaçılmaz təsiri barədə dedikləri xüsusilə diqqət çəkicidir. Prezident yerli iqtisadiyyatın istehsal - ixrac gücünün artırılmasını və həssas təbəqələrin ən geniş sosial paketlərlə kompensasiya edilməsini bahalaşmaya qarşı tutarlı üsullar kimi təqdim etdi ki, bunun da hər hansı mübahisə üçün yeri yoxdur.

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində Prezidentin fikirlərini "yeni aqrar strategiya" adlandırmaq olar. Prezident Əliyev tam əsaslı olaraq azad edilmiş rayonlarımızın əkin imkanlarının ölkənin taxıl təminatı üçün yetərli olmayacağını söylədi. Bu o deməkdir ki, taxıl təhlükəsizliyinə yönəlik gündəlik və uzun müddətli fasiləsiz təhlil prosesləri aparılır. Prezidentin xaricdə taxıl əkini üçün geniş torpaqlar icarəyə götürülməsi barədə ideyası Azərbaycanın həqiqətən "yeni aqrar strategiyasıdır".

Azərbaycanda pandemiyaya, bahalaşmaya qarşı, eləcə də ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə yönəlik dövlət tədbirləri Prezidentin dediyi kimi kompleks xarakterlidir və uzun müddətli fəaliyyət kursudur.

Aydın QULİYEV

Peşə etikası

Son xəbərlər