Babəki puştu, arvadını isə erməni etdilər, təki azərbaycanlı olmasın - erməni versiyası...

Faiq Ələkbərli: “Babəklə bağlı son illərdə ortaya atılan şayiələr, böhtanlar təsadüfi deyil”

img

Bizim cəmiyyətdə çox qəribə bir tendensiya yaranıb - keçmişə çamur atmaq, tariximizi yaradanları ləkələmək, onları gözdən salmaq, bu şəxsiyyətləri yeni nəslə yad-yabançı kimi təqdim etmək. Biz bununla heç nə qazanmırıq, əksinə itiririk, keçmişimizdən uzaq düşürük.

Çox təəssüf ki, qaralanan tarixi şəxsiyyətlərimiz, sərkərdələrimiz arasında Babək Xürrəmi də var. O Babək Xürrəmi ki, Azərbaycan uğrunda mücadilələr verib, 22-23 il işğalçı Ərəb xilafətinə qarşı qəhrəmanlıqla döyüşüb, mübarizə aparıb. Bəziləri iddia edir ki, guya Babək milliyyətcə puştu olub, arvadı isə “erməni” imiş. Guya onun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunun nə demək olduğu, hansı məqsədə xidmət etdiyi aydın deyil. Babək niyə puştu olsun ki? Əgər o puştu idisə, bunu mütləq tarixçilər yazardı, ən azından ərəb-fars mənbələrində buna bir işarə olardı.

Onsuz da ermənilər Babəkə iftiralar atır, onu hər cür ləkələməyə çalışırlar. İndi Azərbaycanda bəzilərinin durub Babəki “puştu” adlandırması erməni maraqlarına xidmət etmək deməkdir... Bunun başqa adı yoxdur.

“Babəkin kimliyi də, uğrunda mübarizə apardığı ölkə də bəllidir, odur ki, bəziləri özlərinə əziyyət verib Babəkin ətrafında çirkin oyun qurmasınlar”

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərli baki-xeber.com-a bildirdi ki, Babəkin bu şəkildə ləkələnməsi yolverilməzdir. “Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin əsl qəhrəmanı, eyni zamanda da bir dövlət xadimi olan Babəklə bağlı son illərdə ortaya atılan şaiyələr, böhtanlar təsadüfi deyil. Əslində, Babək təkcə bir xalq qəhrəmanı, hərəkat başçısı deyil, bu və digər anlamda dövlət yaratmağı bacarmış şəxsiyyətdir. IX əsrdə Babəkin Ərəb Xilafətinə qarşı apardığı mübarizənin məqsədi Azərbaycanı ərəb işğalından qorumaq, xilafətdən xilas etmək və öz bayrağını dalğalandırmaq olub. Bu bayraq da Azərbaycanda dalğalanmışdı, bu bayraq başqa bir yerdə -  Ərəbistanda, farsıstanda dalğalansaydı, o zaman bu kimi iddialara müəyyən əsaslar ola bilərdi. Ancaq Babəkin qaldırdığı azadlıq bayrağı və qurduğu dövlət məhz bizim böyük Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində olub. Bu anlamda Babəkin kimliyi haqqında şayiələr, miflər uydurmaq, onun apardığı mübarizəni başqa yerlərə yozmaq, bununla da Babəkə şər-böhtan atmaq qətiyyən yolverilməzdir. Onsuz da IX, X, XI əsrlərdə və sonralar ərəb tarixçiləri Babək haqqında kifayət qədər yalanlar, böhtanlar uydurublar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Babəkin apardığı mübarizə kölgədə qalmayıb və qala da bilməzdi. Bu anlamda Babəkin milliyyətini, kimliyini qaralamaq, onu türklükdən uzaqlaşdırıb gah “fars”, gah “puştu” etmək, bəzən “hay”lara bağlamaq qətiyyən və qətiyyən doğru deyil. Bütün bunlar hamısı şayiədir, böhtandır”.

F.Ələkbərli qeyd etdi ki, Babəkin ətrafında olan sərkərdələr də əsasən türklər olub, eyni zamanda da onun xəzərlərlə çox isti, yaxın münasibətləri olub. Tarixçi vurğuladı ki, o bir çox yardımları təkcə Bizansdan almırdı, eyni zamanda qıpçaq türkləri olan xəzərlərdən də dəstək alırdı, digər türk dövlətləri ilə də ciddi münasibətləri vardı. “Babəkin kimliyi də, uğrunda mübarizə apardığı ölkə də bəllidir, odur ki, bəziləri özlərinə əziyyət verib Babəkin ətrafında çirkin oyun qurmasınlar. Babək türk kimliyinə sahibdir, onu başqa xalqlara bağlamaq yolverilməzdir. Bəziləri hətta Babəki müsəlman kimi də göstərməyə cəhd edir. Yenə də deyirəm, bunlar Babəkə atılan böhtandır”-deyə F.Ələkbərli qeyd etdi.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər