25/05/2020 20:55
728 x 90

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı hansı islahatlar hesabına dirçəlib?

“Yaxın illər ərzində aqrar sektorda gəlirlilik səviyyəsini daha da yüksəldəcək”

img

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz hissəsidir. Odur ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bu sənədlər dünya ərzaq bazarında müşahidə olunan qeyri-sabitliyin ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirinin neytrallaşdırılmasına və ərzaq bazarının idxaldan asılılığının aradan qaldırılmasına xidmət edir.

Bu gün Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı qarşıya qoyulan ən mühüm istiqamətlərdən biridir. Son illər bu sahədə görülən uğurlu işlər sayəsində ölkənin kənd təsərrüfatı xeyli inkişaf edib. Aqrar sektorun inkişaf etməsi istiqamətində su təchizatı yaxşılaşdırılır, istixanalar, anbarlar yaradılır və başqa bir çox işlər görülür.

  • Nicat Nəsirli: “2019-cu ilin altı ayının yekunları deməyə əsas verir ki, artıq kənd təsərrüfatı dövlət üçün “yardımlar üzərində qurulmuş sosial sahə”dən aktivliyi ilə seçilən biznes sahəsinə çevrilməkdədir”

Kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində görülən işlər barəsində danışan aqrar sahə üzrə ekspert Nicat Nəsirli qeyd etdi ki, son illər ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, bunun fonunda aqrar sektorun dəstəklənməsi artıq makroiqtisadi göstəricilərin formalaşmasına öz təsirini göstərməkdədir: “Artıq ölkə başçısı səviyyəsində bu ilin 6 ayı ərzində aqrar sahədə 13 faizlik artımın əldə olunması elan edilib, kənd təsərrüfatının ÜDM-dəki payı 5,6-a çatıb. Ən böyük nəticələr bitkiçilikdə əldə edilib, təhlillər göstərir ki, xüsusi ilə son bir neçə ildə bu sahənin birbaşa və dolayı subsidiyalaşmağa cəlb edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və digər tədbirlər bitkiçilikdə iqtisadi aktivliyin daha da artmasına təsir göstərib. İllər üzrə əkin dövriyyəsinə cəlb edilən torpaq sahələrinin artması, məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəlməsi bitkiçiliyin gəlirli biznes sahəsi kimi formalaşmasını müəyyən edib. Bütün dünyada olduğu kimi bizdə də bitkiçiliyin, əhalinin qidalanma payı və heyvandarlığın yem bazasının təmin olunmasında xüsusi payı var. Builki göstəricilərə görə, bitkiçiliyin əkin sahəsi 1 milyon hektarı aşıb, bu cür iqtisadi aktivliyin artmasında məqsədli dövlət tədbirlərinin xüsusi rolu var”.

Həmsöhbətimiz onu da vurğuladı ki, 2019-cu ilin altı ayının yekunları deməyə əsas verir ki, artıq kənd təsərrüfatı dövlət üçün “yardımlar üzərində qurulmuş sosial sahə”dən aktivliyi ilə seçilən biznes sahəsinə çevrilməkdədir. Yaxın illərdə əhalinin məşğuliyyətindən çıxmış pambıqçılıq, barama istehsalı, yem bitkilərinin əkininin bərpa olunması regionlarda məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə öz təsirini göstərməklə yanaşı, aqrar sektorda gəlirlilik səviyyəsini daha da yüksəldəcək”.

Günel CƏLİLOVA

Son xəbərlər