24/02/2020 03:05
728 x 90

Aqrar Sığorta Fondu kənd təsərrüfatımızın hansı problemlərini sığortalayacaq...

“Prezidenin fərmanı ilə Aqrar Sığorta Fondunun yaradılmasını kənd təsərrüfatı sahəsində atılan önəmli bir addım kimi qiymətləndirmək olar”

img

Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən çoxşaxəli işlər görülür. Uzun müddət idi ki, kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri ölkəmizdə aqrar sığorta fondunun yaradılması məsələsini gündəmə gətirirdilər. Bunun da əsas səbəbi təbii fəlakət və gözlənilməz hadisələr zamanı kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə dəyən zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı idi.

Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli, 1617-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi və Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və dayanıqlığını, habelə idarəedici qurumun formalaşdırılmasını təmin edən və onun fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən “Aqrar Sığorta Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi (bundan sonra – Fond) yaradılır.

  • Qadir Bayramlı: “Bu fond kənd təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edəcək”

Azərbaycan Prezidentinin Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması ilə bağlı imzaladığı fərmanı şərh edən tanınmış kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Qadir Bayramlı “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, bu fondun yaradılmasının böyük əhəmiyyəti və faydası olacaq. Ölkəmizdə belə bir fondun yaradılmasına ciddi ehtiyac olduğunu deyən Q.Bayramlı hesab edir ki, Aqrar Sığorta Fondu fəaliyyətə başladıqdan sonra aqrar sahədə mövcud olan problemlər tədricən aradan qaldırılacaq. “Ölkəmizdə Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması məsələsini kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər dəfələrlə gündəmə gətiriblər. Bu fondun yaradılması kənd təsərrüfatı sahəsində, eləcə də fermerlər üçün həyatı əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz, bizim ölkədə sığorta sahəsi zəif inkişaf edib. Ümumiyyətlə, sığorta məsələsi kənd təsərrüfatı sahəsində də olduqca zəifdir. Sığortanın zəif olmasının səbəbləri müxtəlifdir. İlk növbədə xalqın sığortaya inamı azdır. Digər tərəfdən, sığorta məsələsində maarifləndirmə işi çox aşağı səviyyədədir. Yəni sığorta və onun əhəmiyyəti haqqında camaatın yetərli bilgisi yoxdur. Ancaq inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə fermerlər, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar sığortaya çox əhəmiyyətli baxırlar, həvəslə öz məhsullarını sığorta etdirirlər, dövlət də bu işi təşkil edir. Bizdə sığorta anlayışı yeni olduğu üçün, xalqda bununla bağlı kifayət qədər aydın təsəvvür yoxdur. Artıq Azərbaycan dövləti aqrar sığorta maarifçiliyi sahəsində addımlar atır. Nəticələrdən gözləntilər odur ki, bu sahədə irəliləyişlər olacaq. Bizə aqrar sığorta nə üçün lazımdır? Məsələ ondadır ki, fermerlər min bir əziyyətlə məhsul yetişdirirlər. Hansısa təbii fəlakət baş verəndə onların məhsulları zay olur. Yaxud anormal iqlim şəraitində də həmçinin. Heyvandarlıq, bitkiçilik və sair sahələrdə müxtəlif xəstəliklər nəticəsində insanların zəhməti hədər gedir. Yəni insanlar min zəhmətlə, hətta kredit götürərək yetişdirdiyi məhsulun zay olması üzündən bu sahədə çalışanlar heç bir mənfəət, gəlir götürə bilmirlər. Aqrar sığortası olmadığı üçün isə fermerlərin, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların çəkdikləri xərclər ödənilmir. Aqrar sığorta tətbiq edildiyi halda fermerlər güvəndə olacaq. Hər hansı bir təbii hadisə və sair zamanı onların məhsulları zay olacaqsa, artıq onların güvəndikləri yer olacaq. Bunun üçün fermerlər aqrar sığortaya maraq göstərməlidirlər”.

Q.Bayramlı hesab edir ki, fermerləri aqrar sığortanın faydası barədə maarifləndirməyə ciddi ehtiyac var. O hesab edir ki, insanlar sığorta ilə maraqlanmalı və anlamalıdırlar ki, bu onlara dəyən zərərin ödənilməsi deməkdir. “Prezidentin fərmanı ilə Aqrar Sığorta Fondunun yaradılmasını kənd təsərrüfatı sahəsində atılan önəmli bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Bu fond kənd təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edəcək. Ancaq bu, aqrar sığorta məsələsinin yerlərdə necə icra olunmasından asılı olacaq. Fikrimcə, aqrar sığortanın əhəmiyyəti müxtəlif videoçarxlar, eləcə də KİV vasitəsilə geniş təbliğ edilməlidir. O sığortadan faydalanan insanların özlərinin də çıxış etməsi, bu sahəni təbliğ etməsi lazımdır ki, digəriləri də aqrar sığortaya meyl göstərsinlər. Bu fondun yaradılması olduqca müsbət addımdır. Lakin bunun nə kimi səmərə verəcəyi isə işlərin həyata keçirilməsindən asılı olacaq. Əgər sistemli halda, davamlı həyata keçiriləcəksə və maarifləndirmə aparılacaqsa, bu məsələdən biz müsbət nəticələr gözləyə bilərik” - deyə Q.Bayramlı vurğuladı.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər