Jurnalistlərimiz vahid peşə kartının əhəmiyyətini praktikada dəqiq görəcəklər...

Şakir Ağayev: “Jurnalistikada vahid kart sisteminin tətbiq edilməsinin əhəmiyyətli cəhətlərindən biri o olacaq ki...”

img

Bu gün media sahəsində islahatların keçirilməsi labüddür və bunun nəticəsində mediada mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması mümkün olacaq.

Heç şübhəsiz ki, islahatların səmərəli təşkili və keçirilməsi üçün media sahəsində yeni qanunvericiliyin qəbul edilməsi zərurət kimi qarşıda durur. Bilirik ki, artıq bu istiqamətdə qanun layihəsi Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən ərsəyə gətirilir.

Azərbaycanda da jurnalistlərə vahid jurnalist vəsiqəsinin verilməsi məsələsi aktuallaşıb. Heç şübhəsiz ki, jurnalistlərə vahid kartın verilməsinin əhəmiyyəti daha böyükdür və media ekspertləri hesab edirlər ki, qardaş Türkiydə olduğu kimi, Azərbaycanda da vahid jurnalist vəsiqəsi-kartı tətbiq edilməlidir ki, həm əsl jurnalistin, media adamının bu sahəyə aidiyyəti olmayan, lakin özünü “jurnalist” adlandıranlarla fərqi bilinsin, həm onlar bu vəsiqə vasitəsilə bir sıra sahələrin xidmətindən ödənişsiz istifadə etsinlər, həm də dövlət orqanlarından rəsmi məlumatları birbaşa əldə etsinlər və sair.

  • “Vahid kartın tətbiq edilməsi o kartı alan jurnalistlərin bir sıra məsələlərdə işini daha da asanlaşdıracaq”

“Novoye vremya” qəzetinin baş redaktoru Şakir Ağayev “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, vahid media kartının gündəmə gətirilməsi media sahəsində başlayan yeni islahatların tərkib hissəsinə çevrilən vacib bir məsələdir. Ş.Ağayev hesab edir ki, vahid media kartının tətbiq edilməsi zəruridir və bu istiqamətdə addımların atılması arzuediləndir. “Bilirsiniz ki, medianın inkişafına və medianın tənzimlənməsinə dair yeni qanun layihəsi hazırlanır və parlamentə təqdim ediləcək. Bu qurumun Prezident tərəfindən təsdiqlənən nizamnaməsinə əsasən, bu qanun layihəsi 2 ay müddətinə hazırlanıb təqdim edilməlidir ki, yeni qanun layihəsi təsdiq olunsun. Təbii ki, cəmiyyət yerində dayanmır və köhnə media haqqında qəbul edilən qanundan keçən müddətdə media sahəsində də ciddi dəyişikliklər baş verib, yeni tələblər, şərtlər meydana çıxıb. Təbii ki, mediaya dair yeni və daha mütərəqqi, əhatəli qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Burada əsas məsələlərdən biri də vahid jurnalist kartının yaradılması və verilməsi ilə bağlıdır. Vahid media kartının verilməsi çox zəruridir, amma əvvəlcə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, kimlər media strukturlarıdır və necə fəaliyyət göstərirlər, onların fəaliyyəti qanunun tələblərinə cavab verir, yoxsa yox. Şübhəsiz ki, bütün bu standartlar müəyyən olunandan sonra jurnalistikada vahid kart sistemi tətbiq etmək olar. Bilirsiniz, vahid kart sisteminin tətbiq edilməsinin mütərəqqi əhəmiyyəti ola bilər. Bu, dünya təcrübəsində də var, qardaş Türkiyə təcrübəsi ən gözəl örnəkdir”.

Ş.Ağayevin fikrincə, Azərbaycan jurnalistlərinə də vahid kart sisteminin tətbiq edilməsi onların fəaliyyətlərinin daha da genişlənməsinə, daha böyük nailiyyətlər, imkanlar əldə etməsinə səbəb olar. “Türkiyədə olan güzəştlər Azərbaycanda vahid kart verilən jurnalistlərə də tətbiq edilərsə, bu, jurnalistlər üçün növbəti bir nailiyyət ola bilər. Vahid kart alan jurnalistlər üçün ictimai nəqliyyatdan istifadə pulsuzdur, dövlət orqanlarından birbaşa məlumat almaq, tədbirlərdə iştirak etmək, rəsmi tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar üstünlüklərdən yararlanmaq və sair imkanları olacaq. Yəni vahid kart alan jurnalistlərə xeyli güzəşt ediləcək, bu da çox əhəmiyyətlidir. Əgər vahid kart sistemi ilə yanaşı, bunlar da tətbiq olunarsa, bu, önəmli məsələdir. Bu sistem tətbiq edilərsə, burada müəyyən kriteriyalar var ki, onların müəyyənləşdirilməsi vacibdir - bu qəzet redaksiyası, bu sayt, bu jurnalist hansı statusdadır, necədir, vahid vəsiqə kimlərə verilə bilər? Bütün bunlar müəyyən olunandan sonra mediada vahid kart sisteminə keçmək olar”.

Ş.Ağayev hesab edir ki, biz vahid media kartı məsələsində qardaş Türkiyə təcrübəsindən yararlanacağıqsa, onda orada vahid kart almış jurnalistlərə tətbiq edilən güzəştlər bizim bu qəbildən olan jurnalistlərə də tətbiq edilməlidir. “Fikrimcə, vahid kartın tətbiq edilməsi o kartı alan jurnalistlərin bir sıra məsələlərdə işini daha da asanlaşdıracaq. Mənə elə gəlir, vahid kart sisteminin tətbiq edilməsini zəruri edən məqamlardan biri media sahəsində müşahidə edilən bəzi neqativliklərdir ki, kim istəyir qəzet açır, sayt yaradır, vəsiqə daşıyır, kimlərsə jurnalistikaya aidiyyəti olmayanlara vəsiqə verirlər. Yəni jurnalist adına layiq olmayan adamlar da, sözə xələl gətirib bundan şəxsi məqsədləri üçün istifadə edənlər də jurnalist vəsiqəsi daşıyırlar. Sözsüz ki, vahid media kartının tətbiq edilməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Jurnalistikada vahid kart sisteminin tətbiq edilməsinin əhəmiyyətli cəhətlərindən biri o olacaq ki, bununla jurnalistikaya aidiyyəti olmayan adamların jurnalist vəsiqəsi daşımasının qarşısı alınacaq. Bu da təqdirəlayiqdir” - deyə Ş.Ağayev qeyd etdi.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər