23/09/2020 07:03
728 x 90

Pandemiya dövrü üçün Azərbaycanı çoxlarından fərqləndirən sıçrayış – birbaşa investisiya 24 faiz artıb

Vüqar Bayramov: “Postpandemiya zamanı xarici investisiyaların cəlb edilməsi prioritet məsələlərdən biridir”

img

Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycana xaricdən 2,1 mlrd. ABŞ dolları həcmində birbaşa investisiyalar cəlb olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5% çoxdur. Azərbaycan Mərkəzi Bankından verilən məlumata görə, ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış birbaşa investisiyaların strukturunda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 84,4% təşkil edib.

Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 6 ayında tədiyə balansında birbaşa investisiyalar maddəsinin neft-qaz sektoru üzrə xalis maliyyə öhdəliklərinin (-65,6 mln. dollar) azalması cəlb olunmuş investisiya ilə (1,8 mlrd. dollar) kapitalın repatriasiyası (1,8 mlrd. dollar) arasındakı fərqdən formalaşıb. Qiymətləndirmələrə görə, qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların ümumi məbləği 328,6 mln. dollar olub.

  • “…yerli məhsul istehsalının genişləndirilməsinə gətirib çıxaracaq”

Cari ilin 6 ayı ərzində Azərbaycana cəlb olunan xarici investisiyaların həcminin artması barədə fikir bildirən millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd etdi ki, postpandemiya zamanı xarici investisiyaların cəlb edilməsi prioritet məsələlərdən biridir: “Xüsusən də qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı ölkə Prezidentinin tapşırığı var və xarici investisiya bir tərəfdən qeyri-neft sektorunda sərmayəyə olan tələbin ödənilməsinə yardım edir, digər tərəfdən xüsusən də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi aparıcı maliyyə qurumlarının xətti ilə cəlb edilən xarici investisiya həm də innovasiya və texnologiyanın qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsi baxımından çox vacibdir. Bu imkan verir ki, biz daha çox innovativ və texnoloji yenilikləri qeyri-neft sektoruna cəlb edə bilək. Postpandemiya dövründə qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli və eyni zamanda, emaledici məhsul istehsalının artırılması hədəflənir. Yəni daha çox xammala əsaslanan qeyri-neft ixracatından innovativ və emaledici məhsul istehsalına söykənən ixracatın formalaşdırılması hədəfdir. 2015-ci ildən sonra aparılan islahatlar məhz mərhələli şəkildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracatında emaledici məhsulların payının artırılmasına imkan verir və təbii ki, emaledici məhsulların payının artırılması da birbaşa bu cür investisiyaların cəlb edilməsindən asılıdır. O baxımdan, pandemiyadan sonrakı dövrdə hər bir ölkə çalışacaq ki, daha çox xarici investisiya cəlb etsin. Bu da özlüyündə xarici sərmayələr vasitəsilə iqtisadiyyatın inkişafına dəstəyin gücləndirilməsinə səbəb olsun. Fərqli mənbələrdən sərmayələrin cəlb edilməsi, praktik olaraq, əvvəlki illərdə Azərbaycanda formalaşmış strukturu istifadə etməklə, dəyər zəncirinə uyğun olaraq, yerli məhsul istehsalının genişləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Bu cür investisiyaların cəlb edilməsi qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından pozitiv hesab olunur”.

Günel CƏLİLOVA

Son xəbərlər