Sənanın Vətən sevgisi onu əbədiyyətə qovuşdurdu

img

Sənanın Vətənə olan sevgisi Uca Tanrıdan gəlirdi. Eləcə köksündə çağlayan həyat eşqi, qurub-yaratmaq amalı, qəlbinə axıb dolan saflıq sevda yolçusu olduğu bu ilahi ucalığın nurundan mayalanırdı.

Bu müqayisə edilə bilməz bağlılığı Azərbaycanımızın 44 günlük öz torpaqları uğrunda apardığı haqq savaşında Sənan çox gözəl sübut etdi. Belə ki, Vətənin harayına vaxtında yetməklə ömrünün ən şirin cağında, 19  yaşında onun yolunda canında keçdi. Qazandığı şərəfli ölümü ilə sevdalanmış Vətəndən oğul adı alıb, bu işıqlı dünyada əbədi var olmaq üçün başını onun sinəsinə qoydu.

Uşaqlıqdan payına Vətən sevgisi düşən, indinin özündə adı bütöv bir millətin dilində əzbər olan Sənan Nasif oğlu Səlimov Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndində boya-başa çatmışdı. O, 2019-cu ildə  həqiqi  hərbi xidmətə yola düşəndə yaşına uyuşmayan igidliyi, halallığı, yurdsevərliyi və ən əsası, erməni dığalarına nifrəti el-obaya artıq bəlli olmuşdu. Sənan ilk gündən müqəddəs əsgərlik borcunun şərəfini yaxşı başa düşür. Vətəninin ləyaqətini qorumaq, mübarizliklə erməni dığalarına qalib gəlmək onun əsas amalı olur. Bundan ötrü bütün təlimlərdə fəal iştirak edir, hərbin sirlərinə mükəmməl yiyələnir. Və özünü 30 il erməni dığaların əsarəti altında min zülmə düçar olan torpaqlar uğrunda döyüşə tam hazır bilir. Buna görə də ötən il sentyabrın 27-də ikinci Qarabağ müharibəsi başlananda Vətəni öz qanı bahasına yaşadan qeyrətli oğullar sırasında əlinə birinci silah alıb odun-alovun içinə girir. Dığalara vurduğu sarsıdıcı zərbələr hesabına azad olunan hər qarış torpağa ürəkdən sevinir.

Həmişə irəliyə can atan igid əsgər Sənan Füzuli döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq tarixini yazır. Qana susayan dığaları qanında boğmaqla ad qoyur. Oktyabrın 14-də son dəfə səngərə atılır. Ağır vəziyyətdə belə yağıya təslim olmur, son nəfəsinə qədər ölümə meydan oxuya-oxuya şəhidlik zirvəsinə ucalır. İgid Vətən oğlunu ürəklərə aparan əbədiyyət ünvanı belə başlanır. O, canını Vətənə fəda etməklə əbədi ömür qazanır...

Şəhid əsgər ölümündən sonra “Füzulinin azad olunmasına görə” medalına layiq görülüb.

Zəfər ORUCOĞLU
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Son xəbərlər