24/10/2020 18:40
728 x 90

Azərbaycandakı bütün xalqların öz mənəvi-dini dəyərlərindən yetərincə sərbəst faydalana bilməsi hansı ölkə ilə müqayisə oluna bilər...

İsmayıl Əhməd: “…bu, təkcə sənədlərdə deyil, əməllərdə də təsdiq olunur”

img

Bu gün Azərbaycan etnoqrafik rəngarəngliyi ilə seçilir. Onun ərazisində Azərbaycan türkləri ilə bərabər, dağ yəhudiləri, tatlar, talışlar, kürdlər, molokanlar, ingiloylar, saxurlar, avarlar, ləzgilər, xınalıqlılar, buduqlular, qrızlar kimi etnik qruplar yaşayırlar. Qeyd olunan etnik qrupların nümayəndələri özlərini azərbaycanlı saysalar da, hər bir qrup özünəməxsus fərqli mədəniyyətin elementlərini qoruyub saxlayır. Bu mədəniyyət məişət həyatında, sənətkarlıqda, mətbəxdə və müxtəlif mərasimlərdə öz əksini tapmaqdadır.

Azərbaycan müxtəlif etnik və dini qrupların ənənəvi dözümlülük və harmonik birgəyaşayışı üzərində qurulmuş və həyata keçirilən milli siyasətin aparıldığı çoxmillətli və çoxdinli ölkədir. Qanun mənşəyindən, milliyyətindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. Bir neçə əsr ərzində milli azlıqlara mənsub olan şəxslər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan xalqı ilə sülh və harmoniya şəraitində yaşamış və yaşayırlar. Azərbaycan tarixən unikal çoxmillətli cəmiyyət olduğu üçün, bu multimədəniyyətli, multietnik irs bu gün də Azərbaycanda qorunub saxlanmaqdadır.

Danılmaz faktdır ki, bu gün Azərbaycanda yaşayan xalqların və dinlərin nümayəndələrinə öz dini mənəvi dəyərlərindən lazımınca faydalanmaq imkanı yaradılıb.

  • “Birlikdə sevincimizi, kədərimizi paylaşmışıq”

Dinşunas İsmayıl Əhməd bildirdi ki, Azərbaycanda multikulturalizm azərbaycançılığın içində inkişaf edib, tərəqqi tapıb: “Bu gün ölkəmizdə dini dözümlülüyün, dini müxtəlifliyin, milli və dini tolerantlığın, multikulturalizmin, milli-mənəvi dəyərlərin təbliğ edilməsində Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın əvəzolunmaz xidmətləri danılmazdır. Bu istiqamətdə keçirilən tədbirlər beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın multikulturalizm modelinin təbliğində mühüm rol oynayıb”.

Həmsöhbətimiz onu da əlavə etdi ki, tarixən ölkəmizdə bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri ilə mehriban, səmimi, iç-içə yaşanılıb: “Birlikdə sevincimizi, kədərimizi paylaşmışıq. Ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar da Azərbaycanı ürəkdən sevir, dövlət müstəqilliyimizin əbədi yaşaması, torpaqlarımızın düşmən təcavüzündən qorunması üçün fədakarlıqlar göstərirlər. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən multikulturalizm, tolerantlıq siyasətindən irəli gəlir. Onu da deyim ki, bu gün Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri bərabər hüquqlara malikdirlər. Bu, təkcə sənədlərdə deyil, əməllərdə də təsdiq olunur”.  

Günel CƏLİLOVA

Son xəbərlər