29/11/2020 19:39
728 x 90

Liderə 1993-cü ildən də isti sığınma anı, Qarabağ triumfunun 5 həlledici şərti, İlham Əliyevi yenidən kəşf edən toplum - Aydın QULİYEV yazır...

img

Cəmiyyət zəfərli və çətin müharibə günlərində ölkənin prezidenti və başbiləni olaraq İlham Əliyevə o qədər sıx və isti şəkildə sığındı ki, Azərbaycanın tarixində buna eynilə oxşar faktın olduğu barədə suala birmənalı cavab vermək mümkünsüz hala gəlib. Az qala inanılmaz sayılan torpaqlar bir-bir qaytarılır, bir vaxtlar qeyri-mümkün görünənlər sürətlə gerçəkləşir. Prezident xalq üçün yenidən kəşf olunur. Bir diplomat, lider, komandan olaraq…

Günbəgün baş verənlər, əldə olunan nəticələr hər şeyin sistemli və planauyğun getdiyini ortaya çıxarır, İlham Əliyevin hər bir optimizminin arxasında konkret faktın olduğu təsdiqlənir, cəmiyyət heç nəyin təsadüfən baş vermədiyi düşüncəsinin təsirinə düşür.

Sentyabrın 27-dən başlanan prosesin bütün nəticələrinin mərkəzində, sözsüz ki, o özü dayanır. Hər şeyin onun hərəkət və bəyanatlarının nəzarəti altında baş verdiyinə şübhə qalmır. Əldə olunmuş nəticələri şərti olaraq 5 istiqamətdə qruplaşdırsaq, buna daha möhkəm əminlik hasil olar. Beləliklə...

1. Qələbəyə hesablanmış hərbi taktika və döyüş əməliyyatlarının planlaşdırılmasında və icrasında mütləq dəqiqlik təkzibolunmaz faktdır. Hər bir əməliyyatın nədən başlayıb nədə qurtaracağı öncədən hazırlanmış kimidir və risq ehtimalları görünmür. Çünki Ali Baş Komandan yerindədir... Öncə ermənilərin qısa və Agdərədən Füzuliyədək düzxətli "təmas xətti "mövqeyi darmadağın edildi, onlar üçün müdafiəni çox çətinləşdirən girintili-çıxıntılı əyri xətt üzərində mövqe vəziyyəti yaradıldı. Bu, başa düşənlər üçün müharibənin taleyinin həll olunması deməkdir.

2. Aparılan hərbi əməliyyatların beynəlxalq müdafiəsinə yönəlik əhatəli və çoxistiqamətli diplomatik gedişlər fantastik dəqiqliklə həyata keçirilir. Dünyada rəsmi və ictimai rəyi yönəldə bilən 15-dən çox beynəlxalq media orqanının İlham Əliyevlə geniş müsahibəyə xüsusi yer ayırmasının nə demək olduğunu hamı tutdu. İzahata ehtiyac qalmır. Ermənistanın başçısına bu marağın heç üçdə biri də göstərilmədi. Prezidentin dəqiq ifadə etdiyi bir neçə tezis beynəlxalq diplomatik və ictimai rəydə öz işini gördü. "Biz 30 il dözdük, beynəlxalq hüquqa və vasitəçilərin dincliklə iş görəcəklərinə inandıq, Azərbaycan haqlıdır, müharibə bizim torpaqlarda gedir, dinc ermənilərlə vuruşmuruq, təcavüzkar torpaqlarımızdan çıxandan sonra möhkəm sülh üçün zəmin yetişəcək". İlham Əliyevin "pendiri kəsən bıçaq effekti ilə" işləyən tezisləri bunlardı. Hələ işləyir və qəti qələbəyədək işləyəcək...

3. Hərbi əməliyyatların daxili auditoriyada düzgün informativ-ideoloji müdafiəsi və düşmənin informasiya təxribatlarının anındaca neytrallaşdırılması. Sözsüz ki, bu vacib və çox effektli taktikanın ideoloqu da şəxsən Prezident özüdür. Xatırlayaq - "nəyi nə zaman edəcəyimizi bilirik, xalqa hər an üçün gərək olanı deyirik, xalq bizi anlayır ki, bundan artıq demək hələlik olmaz". Prezidentin öz fikirləri və ya onlardan çıxan nəticələrdi. Ermənistanın necə hərbi-mühəndis istehkamları tikdiyini və onların çətin də olsa dağıdıldığını deyən Prezident "hələ çox şeylər açacağıq" deməklə müəyyən məsələlərin açıqlanmasını müharibədən sonraya saxladı. Nəticə - Ali Baş Komandan qələbə naminə həm də ictimai-psioxoloji durum məsələlərinin nə qədər həlledici olduğunu yaxşı anlayan PROFESSİONALDIR.

4. Hətta ən ədalətli müasir müharibələrin də geosiyasi vəziyyət düzgün seçilməyəndə uğur qazanması çox çətin olur. İlham Əliyevin qəti qələbəyə "net" inamı, istisnasız olaraq bütün məsələlərdə Azırbaycanın haqlı olduğunu sübut edə bilməsi, Ermənistanın hətta Makron kimi odioz müdafiəçisini neytrallaşdırması və "fövqəltəbii" erməni lobbisinin təsirini görünməz hala gətirməsi o deməkdir ki, müharibə üçün ən münasib geosiyasi zaman seçilib. Çox incə və mahir diplomatın üslubu ortadadır.

5. Xalqın misilsiz, müstəqil Azərbaycanın tarixində bənzəri olmayan etimadı və ona sığınması. Hətta 1993-cü ildən də üstün olan bir mərkəzə kütləvi sığınma və toparlanmanı görürük. 93-cü ildə yüzdə bir faiz nisbətində olsa da, vahid mərkəzə doğru toparlanmaya mane olan siyasi qurumlar var idi. Bu gün o nisbət yüzdə bir də deyil, tamdır, etimad və sığınma yüz faizdir. Ənənəvi olaraq hər şeyə "mız qoyan"lar da əksinə getməyə arqument və cəsarət axtarışında deyil. Nə deyəcəklər ki?! Deyəcəklər torpaqlarımızı azad etməkdə səhv edirsən?!

Böyük tarixi dönüşün ərəfəsindəyik...

Aydın QULİYEV

Son xəbərlər