02/10/2023 07:55
728 x 90

AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun yeni rəhbəri kimdir

img

30 ildən artıq zaman çərçivəsində elmi fəaliyyət göstərən arxeoloq, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Quliyev Azərbaycanın ən qədim dövrünə aid arxeoloji mədəniyyətlərinin Yaxın Şərq və Anadolu sivilizasiyalarının sistemində yeri mövzusu üzrə tədqiqatlar aparır.

 Fərhad Quliyev son on beş il ərzində Gəncə-Qazax bölgəsində, Azərbaycan arxeoloqları ilə müştərək çalışan Yaponiyanın Tokio Universiteti və Fransanın Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin mütəxəssislərini birləşdirən beynəlxalq tərkibli ekspedisiyasına rəhbərlik etmişdir. Göytəpə, Menteştəpə, Hacıələmxanlı kimi neolit dövrünün erkən kənd tipli qədim yaşayış yerləri və Topdağdağan kurqan nekropolu üzrə tədqiqatlara cəlb etdiyi dünya üzrə tanınmış əcnəbi tədqiqatçı alimlərlə birgə əməkdaşlıq Azərbaycan abidələrinin, ölkəmizin arxeoloji potensialının beynəlxalq dövrü elmi nəşrlər səviyyəsində tanınmasına imkan yaratdı. Digər tərəfdən, qabaqcıl elmi-tədqiqat metod və texnologiyalarının Azərbaycanda tədbiq edilməsinə və azərbaycanlı mütəxəssislərin müasir arxeometrik tədqiqat təcrübəsinə yiyələnməsinə rəvac verdi. Belə ki, onun tərəfindən yaradılmış beynəlxalq elmi əməkdaşlıq mühiti sahəsində elmi təcrübə mübadiləsi üzrə gənc azərbaycanlı arxeoloqlar Türkiyə, Yaponiya, Rusiya və Fransada tədqiqatlarda iştirak etmişlər.

Təşkilatçılarından biri olmuş F. Quliyevin iştirakı ilə 2016 cı ildə Tokio Universiteti Muzeyi və sonra isə Tokionun Qədim Şərq Muzeyində bir ilədək davam etmiş “Qafqaz neoliti” mövzusu üzrə arxeoloji seminar və sərgi Yaponiya elmi və mədəni həyatında böyük marağa səbəb olmuşdur.

Yaponiya Universitetlərinin arxeoloq mütəxəssisləri ilə Fərhad Quliyevin müştərək elmi tədqiqatlarının nəticələri dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı olaraq qəbul edilmiş və Cənubi Qafqazın arxeologiyasının yeniliyi kimi qiymətini almışdır. Belə ki, son üç il ərzində Oksforddakı (İngiltərə)  “Archaeopress” və Berlindəki (Almaniya) “Ex Oriente” kimi elmi nəşriyyatlar tərəfindən çap edilmiş monoqrafiyalar, Azərbaycanın səkkiz min il bundan əvvəl qədim arxeoloji mədəniyyətləri haqqında əsaslı elmi informasiyaların üzə çıxmasına və ölkəmizin arxeoloji abidələrinin dünya elmi çevrələrində tanınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.

Türkiyədə, Gürcüstanda, İngiltərədə, Yaponiyada, Polşada, Fransada,  və Rusiyada keçirilən beynəlxalq elmi konfransların daimi iştirakçısı olan tədqiqatçı əldə etdikləri nəticələrinə görə ölkəmizdə humanitar və ictimai elmlər üzrə ən çox istinad edilən alimdir. Fərhad Quliyevin Azərbaycanın qədim dövr arxeologiyasının məsələlərinə həsr olunmuş türk, ingilis, yapon, alman, rus və fransız dillərində elmi işlərinə bu günədək 848 istinad olmuş, alimin elmmetrik bazalarda Hirş indeksi 28 göstəricisi səviyyəsindədir. Yüksək impakt faktolu elmi jurnallarda nəşr edilmiş məqalələri bütövlükdə xalqımızın qədim dövrünə aid məsələləri özündə əks etdirir.

Ölkəmizdə arxeologiya sahəsində elmi tədqiqat işlərinin təşkilində fənlərarası tədqiqatlara üstünlük verən alim, müasir elmi tədqiqat üsulların tətbiqinə nail ola bilmişdir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq arxeoloji tədqiqatların ölkəmizdə geniş vüsət almasında Fərhad Quliyev məxsusi olaraq rolu olmuşdur.

Fərhad Quliyev hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, əsasən, Ağdam bölgəsində genişmiqyaslı arxeoloji qazıntılar aparır. 

Baki-xeber.com     

Peşə etikası

Son xəbərlər