Nəzakət Məmmədovanın yoluna davam edən ömür qatarı...

Yeni yaşınız mübarək!

img

Elə insanlar var ki, onların varlığı, onlarla təmas, ünsiyyət insana gözəl əhval-ruhiyyə, müsbət enerji bəxş edir.

Belə insanlardan biri Respublika “Xatirə kitabı” redaksiyasının baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Yada düşdü” jurnalının təsisçisi, tanınmış şairə, bənzərsiz qələm və ürək sahibi, könlü çiçək kimi təmiz olan, redaksiyamızın yaxın dostu, qəzetimizin təəssübkeş oxucusu Nəzakət Məmmədovadır. Nəzakət xanımın doğum günüdür.

Ömrünə ömür qatar
Neçə qışın, baharın.
Könlümdən keçən qatar
Sənin ömür qatarın.
Bu ömür qatarına
Kimlər, harda minəcək?
Kimi yarı yoldaca
Kimi sonda enəcək.
Bu qatarlar ömrümün
Göynəyindən keçəcək.
Dərdinin-kədərinin
Köynəyindən keçəcək...

Nəzakət xanımın böyük inanma və ilhamla, sevgi ilə, xeyirxahlıqla davam edən ömür qatarı neçə-neçə insanın ürəyindən adlayıb keçir, şeirləri kimi, utancaq, bənövşə boylu misraları kimi.

Əslində, doğum günləri insanların diqqət mərkəzinə gətirilməsi, daha çox xoş sözlər, xoş arzular ünvanladığı bir gün olsa da, insanın özünə daxili bir qüssə gətirir, amma bu qüssənin örtüyü sevinclə, xoş ovqatla süslənir.

Söz and içən, sözün urvatını gəlin abır-həyası, qız isməti ilə qoruyan, onu yad nəfəslərdən gizlədən Nəzakət xanımın poeziyası çox kövrəkdir, çox abırlı-həyalıdır. Bəlkə də poeziyaya, şeirə belə ad verməyim kimlərinsə xoşuna gəlməz, amma söz var adam onu oxuyanda utanır, bunun şair qələmindən çıxdığından şübhələnir, söz də var ki, adamı qeyrətə gətirir, qınından çıxmağa, əxlaq çərçivəsindən çıxmağa qoymur. Nəzakət xanımın poeziyası sonunculardandır. Heç şübhəsiz, söz onu yazanın özünə çox bənzəyir, ona görə ki, o sözü o adam içindən keçirib ürəyindən qələmə süzür...

Əziz Nəzakət xanım sözə urvat biçən, sözü müqəddəs məqamında saxlayan bir ədəbiyyat, gerçək bir söz adamıdır.

Söz onun kərpic-kərpic hördüyü, ilmə-ilmə toxuduğu, şeirə çevirib oxuduğu əbədi bir ana laylasıdır ki, burdan hər birimizə bir misqal da olsa pay düşür.

Dişi-dırnağı ilə ərsəyə gətirdiyi, qardaşlıq, dostluq, ülvət, keçmişlə bu gün, bu günlə gələcək körpüsünə çevirdiyi “Yada düşdü” jurnalı, rəhbərlik etdiyi “Xatirə kitabı” redaksiyasının fəaliyyəti ilə yaddaşımızın xatirə abidəsini yaradan Nəzakət xanım bütün bu işləri yüksək rəhbərlik qabiliyyəti, peşəkarlıqla, ürəklə görür. Bəzən gözlərini qəmli, yanağını nəmli görürsən, bəzən qayğlı-qayğılı gözləri yol çəkir, bəzən də bir şəhid balasını qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlayır, şəhid anasının dərdinə-oduna yanır, şəhid həyat yoldaşına həyan olur. Bütün bunlar Nəzakət xanımın təkcə şairliyindən, sözə həssaslığından irəli gəlmir, bu onun nəcibliyindən, yüksək keyfiyyətlərindən, yanımcıl xarakterindən və təəssübkeş vətəndaşlığından irəli gəlir. O, başqa cür ola da bilməz, çünki anası onu bu biçimdə, bu xasiyyətdə doğub...

Həsrətini çəkən gözlərim dikilir yollarına
Darıxıram
, ay ana.
Gülüşünü gəzirəm yad dodaqlar qaçanda,
Mən ətrini gəzirəm çöldə güllər açanda.

Ana ətrinə, ana əllərinə, ana mehrinə həsrət misralardan əziz Nəzakət xanımın iç dünyası, bir nisgili boylanır.

“Bakı-Xəbər” qəzeti kollektivi adından əziz Nəzakət xanıma nisgilsiz, kədərsiz ömür payı, yaradıcılıq uğurları, cansağlığı arzulayırıq.

Nəzakət xanım, doğum gününüz mübarək!

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər