Tanınmış şair Şöhlət Əfşarın “Dərdnamə”si işıq üzü görüb

img

Çağdaş poeziyamızda öz nəfəsi, özünəməxsus poetik yanaşması, ifadə tərzi ilə seçilən tanınmış şair Şöhlət Əfşar “Dərdnamə” adı verdiyi növbəti poema və şeirlərdən ibarət kitabı ilə oxucuların görüşünə gəlib.

Poeziya aləminə, şeirsevərlərə “Sükutdan asılmışam”, “Dodaqdan könüllərə”, “Bu dünyanın havasına oynama”, “Poema-Trilogiya”, “Soruşma məni”, “Həyat sən öyrədən deyil, müəllim”, həmmüəllifi olduğu “Muğamın sədası” publisistik kitabları ilə yaxşı tanış olan Ş.Əfşarın son poema və poemalar kitabının da oxucuların ürəyindən xəbər verəcəyinə şübhə etmirik. “Dərdnamə”yə filologiya elmləri doktoru, tanınmış ədəbiyyatşünas-alim “Dərd dili, sözü yandıranda” sərlövhəli ön söz yazıb. “Son illər ədəbi ictimaiyyətin diqqətini çəkən və geniş oxucu auditoriyasının rəğbətini qazanan tanınmış istedadlı şair Şöhlət Əfşarın vətəndaş mövqeyindən, milli təəssübkeşlikdən doğan qayğı və nigarançılığının, dil yandıran dərdlərinin, qəlb sızladan harayının bədii ifadəsi kimi ərsəyə gələn “Dərdnamə” kitabı məndə ikili təəssürat yaratdı: - bir tərəfdən şairin sənətkarlıq məharəti, duyğu və düşüncələrinin təbiiliyi, səmimiliyi, poetik, eyni zamanda, epiqonçuluq və hər cür təhlildən uzaq didaktik, irfani, canlı, cilalı dili və ənənələrlə çağdaşlığın sintezindən formalaşan üslubu xoş ovqat yaratdı, digər tərəfdənsə, şairin əsərlərində, xüsusilə onun”Dərdnamə” adlı poemasında göstərilən halların - cəmiyyət həyatında nadanlıq, mövhumat və xurafatın bəzən, hətta maarifçilik hərəkatı dövründəki kimi, belə demək mümkünsə, “yerində sayması”, hərdən də milli-mənəvi dəyərlərin, vətənə, torpağa məhəbbət duyğusunun harama, rüşvətə, var-dövlətə dəyişdirilməsi, satılması, müstəqilliyin qədrini bilməyən yaltaq, bacarıqsız, ləyaqətsiz, ikiüzlü məmurların meydan sulaması dərin və acı təəssüf hissini daha da artırdı” - deyə A.Tahirli qeyd edib.

Xocalı görk ediləndən,

Köməksiz qoyulub tərk ediləndən,

Körpələr qundaqda qətl ediləndən,

Allahın bəşərə qəzəbi keçib...

Bu misralarda bir şair harayı var. Şair haray çəkib dünyanın diqqətini Xocalı soyqırımına yönəldir. Yönəldir ki, 28 ildir Xocalı qətliamına göz yumanların gözləri açılsın və onlar həqiqəti görsünlər, qətliamı törədənləri ittiham edib ədalət kürsüsünə çıxarsınlar. Bu həm bir vətəndaş mövqeyi, həm də şairin bu ədalətsiz dünyaya səslənişidir.

Silahlar tətikdə, ölüm gəl deyir,

Aləmi bürüyüb haqsızlıq, riya.

Fitnə dalğaları tüğyan eləyir,

Nuhun gəmisinə möhtacdı dünya.

Bu misralar da ədalətsiz dünyanın riya və fitnəkarlıq ucbatından Nuhun gəmisinə, xilasa möhtac olduğunun bədii ifadəsi, təzahürüdür.

Şöhlət Əfşarın “Dərdnamə”sinin redaktoru Bakı Avrasiya Universitetinin professoru Ədalət Tahirzadədir.

“Dərdnamə” “Nurlar” Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzində çap olunub.

Hesab edirik ki, Ş.Əfşarın yeni kitabı şeirsevərlərin alqışla qarşılayacağı və masaüstü kitabına çevirəcəyi bir poetik çələng olacaq. Şöhlət müəllimin əvvəlki kitablarını da oxucular böyük maraqla qarşılayıblar.

Tanınmış şair Şöhlət Əfşara yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni kitablar ərsəyə gətirməyi arzu edirik.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər