Ermənistan dövlətinin fəaliyyət üsulları ilə erməni xisləti arasında birbaşa əlaqə - İlham Əliyev deyən kimi, “bu elə bir dövlətdir ki...”

29 Oktyabr 2020 16:30 (UTC+04:00)

“...Baxın, görün, biz kiminlə vuruşmağa məcburuq. Onlar üçün nə əxlaq normaları var, nə şərəf, nə ləyaqət. Ümumiyyətlə, müharibənin necə aparılması barədə anlayışları yoxdur”. Bunu Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “İnterfaks” agentliyinə müsahibəsində deyib.

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Ermənistan dövlətinin siyasəti əxlaq, şərəf, ləyaqət, insanlıq deyilən şeylər tanımır.

Ermənistanın dövlət siyasəti ilə ermənilik xisləti arasında nə kimi əlaqə, bağlılıq var?

Ermənistanın dövlət siyasətinin erməni xarakterinə, xislətinə xas şəkildə həyata keçirildiyini sübut edən minlərlə fakt var. Ermənilərin xisləti barədə tarixdə məşhur adamların dedikləri nümunələrə diqqət yetirsək, fikrimizi bir daha sübut etmiş olarıq.

Qədim dövrlərdən, orta əsrlərdən başlayaraq, müasir dövrümüzə qədər dünyanın bir çox böyük mütəfəkkirləri, alimləri, tarixçiləri, ictimai-siyasi xadimləri, yazıçı və şairləri ermənilərin xarakterini qiymətləndiriblər, amma mənfi istiqamətdə.

Bu gün çoxlarımızın tez-tez eşitdiyi böyük rus şairi A.S.Puşkinin ermənilər haqqında çox məşhur bir kəlamı var: “Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən”.

Professor V.V.Veliçko isə qeyd edib ki, (V.V.Veliçko “Kafkaz. Russkoe delo i mejduplemennıe voprosı”, S.Peterburq, 1904, s. 67) ermənilər qorxaq xalqdırlar, təmizqanlı ermənilər hətta dovşandan da qorxurlar, içərilərində az da olsa, qorxmaz adamlar varsa, onlar da təmizqanlı erməni deyillər.

Erməni xisləti haqqında Türk dünyasının böyük fateh-hökmdarı Əmir Teymur “Erməniləri bir millət kimi yer üzündən silmədiyim üçün gələcəkdə ya məni alqışlayacaq, ya da lənətləyəcəklər”, fransız yazıçısı və səyyah Aleksandr Düma “ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə öz fikir və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və kələkbaz adamlara çevrilmişlər”, isveç səyyahı Adam Mets “ermənilər ağ insanlar arasında ən pis qullardır. Onların zəif qaməti və çirkin ayaqları var. Heç bir şeydən utanmırlar, oğurluqla tanınırlar. Əgər sən erməni xidmətçisini bir an sərbəst buraxsan, səni quyunun dibinə qədər aparacaq. O, qamçı altında qorxduğu üçün çalışır”, Musa Xorenatsi “İndi olduğu kimi keçmişdə də qədim hayların ağızlardan-ağızlara keçən nəğmələrə həvəsləri olmayıb. Ona görə də kəmağıl, nadan və vəhşi adamlar haqqında danışmaq artıqdır”, yazıçı Jemçuynikov “Qışqıra-qışqıra danışmaq bu xalqın xəstəliyidir. Özgə millətləri də özlərinin xeyrinə qışqırmağa, yalan informasiya yaymağa cəlb edə bilirlər”, yazıçı Olqa Smurova “Əgər yuxuda erməni görübsünüzsə, çox ehtiyatlı olun, bilin ki, sizi aldadacaqlar və yaxud sizə xəyanət edəcəklər”, məşhur fars şairi Sədi Şirazi “erməni yer üzünün ilanı, insanlığın düşmənidir”, ingilis səyahətçisi Vilson “ermənilər acgöz və tamahkardır. Onlar istənilən bir cəfəngiyyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdirlər və yalnız bunları özlərindən başqalarına edirlər”, alman səyyahı Alferd Kerte “Türklərlə iş görəndə sözlə danışmaq kifayətdir, müqavilə bağlamağa da ehtiyac yoxdur… Əgər yunanla iş görmək istəyirsinizsə, mütləq müqavilə bağlayın, erməni ilə belə bir fikriniz olarsa, onda heç bir sənədləşmə aparmağın əhəmiyyəti yoxdur, sadəcə, şərə rast gələcəksiniz. Erməni ilə rastlaşmaq təhlükəlidir, onu yuxuda görmək də xeyir gətirmir…”, qeyd edək ki, erməni şairi Yegişe Çarens “Biz ermənilərdə ikiüzlülük ana bətnində ikən yaranır. Ermənilər rus çarlarının təşəbbüsü və dəstəyi sayəsində Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Ermənistan adlı dövləti də “Drevnyaya Armeniya” adlandırmaqdan utanıb qızarmırlar” - deyə bildiriblər.

Amerika tarixçiləri Castin və Karolin Makkartilər “Müasir Ermənistan ərazisi ermənilərə deyil, azərbaycanlılara məxsusdur. Məhz bu səbəbdən Ermənistan ərazisindəki coğrafi adların çoxu Azərbaycan adlarıdır”, gürcü yazıçısı Serqi Sajan isə “ermənilər şir deyil, daha güclü xalqlara qulluq göstərən çaqqallardır” - deyə söyləyib. Böyük gürcü yazıçısı və mütəfəkkiri İlya Çavçavadze Rusiyanın ali məmurlarına müraciətində belə yazırdı: “Zati-aliləri, erməni əhalisinin mərkəzi rus torpaqlarında məskunlaşdırılmasına icazə verməyin. Ermənilər elə zaddırlar ki, bir neçə on il rus ərazisində yaşadıqdan sonra dünyaya car çəkəcəklər ki, bu torpaqlar guya ki, onların ata və babalarınındır”.

Tarixçi-etnoqraf  Ənvər Çingizoğlu bizimlə söhbətində bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistanın dövlət siyasətinin erməni xarakterinə uyğun olduğunu ifadə etməklə terrorçu ölkənin və erməni xalqının tam mahiyyətini ortaya qoyub. Ə.Çingizoğlunun sözlərinə görə, XX əsrin əvvəllərinə, Azərbaycan ərazisində ilk erməni dövləti yaradılana qədər ermənilərin heç bir dövləti olmayıb, onlar müxtəlif dövlətlərin tərkibində yaşayıblar. “Məsələ burasındadır ki, ermənilər onları himayəsinə alan, yaşamaları üçün şərait yaradan bütün dövlətlərə xəyanət ediblər. Xəyanət, məkr, hiyləgərlik, öz maraqları naminə qadınlarından, uşaqlarından belə istifadə edən toplum kimi ermənənilər tarixdə ad çıxarıblar. Azərbaycan torpağında Qərbin və Çar Rusiyasının dəstəyilə özlərinə dövlət yaratdıqdan sonra öz xarakterlərini, iyrənc xislətlərini dövlət siyasətinə çevirməyə başlayıblar. Bu gün doğrudan da təcavüzkar Ermənistanda dövlət siyasəti ilə onların xislətləri tamamilə uyğunluq təşkil edir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, erməni xisləti ilə bağlı dünyanın bir çox böyük şəxsiyyətləri, tarixi simaları dəqiq fikirlər söyləyiblər. Həmin fikirlər əsasında müasir Ermənistana və ermənilərə yanaşsaq görərik ki, dahilər yanılmayıblar, onlar ermənilərə düzgün qiymət veriblər”.

Ə.Çingizoğlu qeyd etdi ki, ermənilərin Qafqaza köçürülüb gətirilməsi, bizim torpaqlarda məskunlaşdırılması Çar Rusiyasının planı olub.

Müsahibimizin sözlərinə görə, ermənilər haqqında dəqiq fikirlər bildirənlər arasında erməni tarixiçisi hesab edilən Movses Xorenasi də var. O bildirirdi: “Mən xalqımızın daşürəkliyini və yekəxanalığını göstərmək istəyirəm. Ermənilər həqiqəti inkar etməyi xoşlayırlar. Ermənilər böyük-böyük danışmağı xoşlayan, ikiüzlü millətdir”.

Ə.Çingizoğlu bildirdi ki, 1914-cü ildə erməni tarixçisi Gevorq Aslan “Ermənistan və ermənilər” kitabında yazırdı: “Ermənilərin dövlətçiliyi olmamışdır. Ona görə də ermənilərdə vətən hissi yoxdur. Erməni vətənpərvərliyi yalnız yaşayış yeri ilə əlaqələndirilir. Bir dövlət kimi heç bir zaman mövcud olmamış xəyali "Böyük Ermənistan" yaratmaq ideyası dünyanın bütün hayklarını birləşdirmək yolunda ümummilli konsepsiyadır”.

Ə.Çingizoğlu vurğuladı ki, ermənilərin İrandan Azərbaycan ərazisinə köçürülməsində xüsusi təşəbbüs göstərən məşhur rus yazıçısı, ermənilərin, əslində, kimliyindən pərtləşən A.S.Qriboyedov 1819-cu ilin sentyabr ayında dövlət məmuru Mazareviçə ermənilərdən narazılığını belə ifadə edib: “Bu ermənilər nə murdar adamlardır. Onlar həmişə qulağıma pıçıldayaraq deyirlər ki, ruslar onların havadarlarıdır. Sözdə belə deyir, ancaq, əslində, erməniləri təpik altına salmağa hazır olan farslara satılırlar”.

Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçko başqa bir yazısında “Erməni qadınları öz xoşları, bəzən də zor gücünə digər xalqların - İran əsgərlərinin, türklərin, gürcülərin və dağlıların məşuqələri olmuşlar. Erməni qızları və qadınlarının bu məşuqları öz bəkarətini çoxdan itirmiş həmin məşuqələrinə ləyaqətsiz vücudlar kimi baxmışlar. Elə bu səbəbdən də ermənilərin damarlarında həddən artıq müxtəlif millətlərin qanları axır” - deyə bildirirdi.

Bu arada Fridrix Engelsin “Korinfdə və hətta Hindistan məbədlərində qulluq edən ilk rəqqasələr və fahişələr erməni kənizləri olmuşlar”, Karl Marksın isə “öz arvadlarını yaşamaq və qazanc naminə başqa xalqların kişilərinin altına salan ilk millət erməni milləti olmuşdur”, tədqiqatçı V.Yelixovskinin “dünyanın hər tərəfinə səpələnmiş ermənilər birgə yaşadıqları xalqların adətlərini, geyimlərini tez mənimsəyirlər. Buna görə də Türkiyədə ermənini türkdən, İranda isə farsdan seçmək olmur” kimi fikirlərini də yada salmaq istəyirik.

Ə.Çingizoğlu qeyd etdi ki, hazırda Ermənistan dövlətinin hərbi-siyasi rəhbərliyi erməni xarakterini bütün dünyaya sərgiləyir, qadınlarını, uşaqlarını qabağa verir, onların arxasında gizlənir: “Erməni xislətinin dövlət siyasətinin aparıcı xəttinə çevrildiyini sübut edən yüzlərlə faktdan bir neçəsini qeyd etmək istəyirəm. Fikir verin, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi öz siyasi maraqlarını təmin etmək üçün gah Rusiyadan, gah Qərbdən yapışır, yeri gələndə bütün dünyaya yaltaqlanır. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyilə müzəffər ordumuzun düzmən üzərində saysız qələbə qazanması, düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurması nəticəsində bu ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyi son bir ayın içində şəkildən-şəklə düşdü. Baş nazir Paşinyan “Azərbaycanı dayandırın” deyə zəng vurub yalvarmadığı, ayağının altına yıxılmadığı dünya lideri qalmadı. İşləri keçənlərin hamısının qılıncının altından boynuburuq, yazıq şəkildə keçdilər, bu da ermənilərə xas xüsusiyyətdir. Amma hansı dövlətlər ki, Paşinyanı rədd etdi, həmin dövlətlərə qarşı məkrli, şər dolu kampaniya aparmağa başladılar. Bundan başqa, qadınlarının, uşaqlarının əlinə silah verib cəbhəyə göndərirlər. Qadınının, uşağının əlinə silah verib zorla müharibəyə göndərən, şərəf, ləyaqət hissindən uzaq olan Ermənistanın siyasi siması tam olaraq erməni xislətinə uyğun formalaşıb. Ermənistan dövləti öz yürütdüyü siyasətlə bir daha ermənilərin məkrli, ikiüzlü, ləyaqətsiz xislətini ortaya qoydu”.

İradə SARIYEVA