Tanınmış şair Kamandar Eyvazlının “Borçalı gözəlləmələri”…

img

Tanınmış şair, jurnalist Kamandar Eyvazlı “Borçalı gözəlləmələri” adı verdiyi yeni kitabının sevincini bizimlə bölüşmək üçün redaksiyamıza gəldi.

Çox zaman K.Eyvazlının yeni şeirlərinin mürəkkəbi qurumamış onlar “Bakı-Xəbər”də çap olunub.

“Borçalı gözəlləmələri” ayrı bir havada, ayrı bir ovqatda biçilmiş bir kitabdır. Borçalının ağır taxta ellərindən olan Kəpənəkçi kəndində doğulan, burada boya-başa çatan, dünyaya məhz bu kənddən boylanıb baxıb, sazı-sözü sevib, onu özünün munisinə çevirib K.Eyvazlı. Harda olsa, başında bir qaraca saz sevdası dolaşıb, onu yandırıb Kərəmə çevirən bir saz sevdası. Qaralı-ağlı dünyanın içindən, ağrı-acısından, sərt sıldırımından onu saz işığı keçirib…

K.Eyvazlının “Vətən” nəşriyyatında çap olunan  “Borçalı gözəlləmələri”nin məsləhətçisi Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə, redaktoru Vaqif Nəsibdir (Sarıhüseynoğlu), kitabın texniki redaktoru şair-publisist Mübariz Məsimoğlu, dizayneri Süleyman Mustafaoğlu, korrektoru isə Aytac Kamandarqızıdır.

Kitaba “Borçalını var edənlərdən” adlı ön söz yazan AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, akademik, millət vəkili Nizami Cəfərov yazır ki, şairin kitabını “Borçalı gözəlləmələri” adlandırmasında heç bir qüsur yoxdur: “Kitabın “Borçalı gözəlləmələri” adıyla getməsinə heç bir irad tutmaq olmaz. Çünki onlar Borçalının saz və söz üstə laylaladığı, butaladığı, şair kimi yetişdirdiyi bir qələm sahibinin ilhamından süzülən nadir incilərdir”.

İki Vətənimiz var bizim indi,
Onlardan biridi, biri Borçalı.
O yerdə ağlayır bir gözüm indi,
Canımın, gözümün yeri Borçalı…

Şairin Borçalı havalı, saz butalı şeirlərinin gözəlliyi də, şəhd-şirəsi də oxucunu cəlb edir. K.Eyvazlının “Körpünün üstü” poeması bir tarixi, etnoqrafik, insan taleyinin dilmancı olan namədir, dünənlə bu günün qovuşduğu poetik körpüdür.

Bolluğa qapısa, sitəmi oxdu,
Bəlkə də bizdədi bunun günahı.
Kimisə köməyə gözləyən çoxdu,
Uçub körpü kimi elin pənahı…

Şairin yaradıcılıq aynasında satirik lövhələr də boy verir, cəmiyyəti, insanları narahat edən məsələlərə də toxunulur.

Onun “TV rəhbərləri” satirası günümüzün ən aktual bir probleminə məzmun verib.

Efir olub çayxana,
Efir olub vayxana.
Efir olub toyxana
,
İzləyin süjetləri -
Ay TV rəhbərləri!

Qoca-cavan gəlirlər,
Oynayırlar, gülürlər,
Efirdə evlənirlər,
İtirdik dəyərləri -
Ay TV rəhbərləri!

K.Eyvazlının kitabı haqda çox gözəl fikirlər söyləmək, yazmaq olar, amma bir halda ki, kitab oxucunun görüşünə gəlib, ona ən böyük qiyməti oxucu verəcək. Buna qətiyyən şübhəmiz yoxdur!

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər